animació respiració cel·lular

narrada
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120071/bio11.swf