TestData.sql

SQL code icon TestData.sql — SQL code, 7 kB (7223 bytes)

Continguts del fitxer

INSERT INTO teacher VALUES ("null", "prof1", SHA1("prof1"), "professor1 apellidos1", "professor1@mail.net", "soy el profesor 1","1");
INSERT INTO teacher VALUES ("null", "prof2", SHA1("prof2"), "professor2 apellidos2", "professor2@mail.net", "soy el profesor 2","0");
INSERT INTO teacher VALUES ("null", "prof3", SHA1("prof3"), "professor3 apellidos3", "professor3@mail.net", "soy el profesor 3","0");
INSERT INTO teacher VALUES ("null", "prof4", SHA1("prof4"), "professor4 apellidos4", "professor4@mail.net", "soy el profesor 4","0");
INSERT INTO teacher VALUES ("null", "prof5", SHA1("prof5"), "professor5 apellidos5", "professor5@mail.net", "soy el profesor 5","0");

INSERT INTO student VALUES ("null", "student1", "student1", "student1", "student1@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student2", "student2", "student2", "student2@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student3", "student3", "student3", "student3@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student4", "student4", "student4", "student4@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student5", "student5", "student5", "student5@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student6", "student6", "student6", "student1@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student7", "student7", "student7", "student2@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student8", "student8", "student8", "student3@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student9", "student9", "student9", "student4@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student10", "student10", "student10", "student5@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student11", "student11", "student11", "student1@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student12", "student12", "student12", "student2@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student13", "student13", "student13", "student3@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student14", "student14", "student14", "student4@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student15", "student15", "student15", "student5@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student16", "student16", "student16", "student1@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student17", "student17", "student17", "student2@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student18", "student18", "student18", "student3@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student19", "student19", "student19", "student4@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student20", "student20", "student20", "student5@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student21", "student21", "student21", "student1@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student22", "student22", "student22", "student2@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student23", "student23", "student23", "student3@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student24", "student24", "student24", "student4@server.com", "12345");
INSERT INTO student VALUES ("null", "student25", "student25", "student25", "student5@server.com", "12345");

INSERT INTO amdb.group VALUES ("null", "group1", "group1", 1);
INSERT INTO amdb.group VALUES ("null", "group2", "group2", 1);
INSERT INTO amdb.group VALUES ("null", "group3", "group3", 2);
INSERT INTO amdb.group VALUES ("null", "group4", "group4", 3);
INSERT INTO amdb.group VALUES ("null", "group5", "group5", 4);

INSERT INTO subject VALUES ("null", "subject1", "subject1");
INSERT INTO subject VALUES ("null", "subject2", "subject2");
INSERT INTO subject VALUES ("null", "subject3", "subject3");
INSERT INTO subject VALUES ("null", "subject4", "subject4");
INSERT INTO subject VALUES ("null", "subject5", "subject5");

INSERT INTO group_has_student VALUES (1, 1);
INSERT INTO group_has_student VALUES (1, 2);
INSERT INTO group_has_student VALUES (1, 3);
INSERT INTO group_has_student VALUES (1, 4);
INSERT INTO group_has_student VALUES (1, 5);
INSERT INTO group_has_student VALUES (1, 6);
INSERT INTO group_has_student VALUES (1, 7);
INSERT INTO group_has_student VALUES (1, 8);
INSERT INTO group_has_student VALUES (1, 9);
INSERT INTO group_has_student VALUES (1, 10);
INSERT INTO group_has_student VALUES (2, 11);
INSERT INTO group_has_student VALUES (2, 12);
INSERT INTO group_has_student VALUES (2, 13);
INSERT INTO group_has_student VALUES (2, 14);
INSERT INTO group_has_student VALUES (2, 15);
INSERT INTO group_has_student VALUES (2, 16);
INSERT INTO group_has_student VALUES (2, 17);
INSERT INTO group_has_student VALUES (2, 18);
INSERT INTO group_has_student VALUES (2, 19);
INSERT INTO group_has_student VALUES (3, 20);
INSERT INTO group_has_student VALUES (3, 21);
INSERT INTO group_has_student VALUES (4, 22);
INSERT INTO group_has_student VALUES (4, 23);
INSERT INTO group_has_student VALUES (5, 24);
INSERT INTO group_has_student VALUES (5, 25);

INSERT INTO term VALUES ("null", "Todo el curso", "curso completo 2009/2010", "2009-09-01", "2010-06-30");
INSERT INTO term VALUES ("null", "Septiembre", "primer mes", "2009-09-01", "2009-09-30");
INSERT INTO term VALUES ("null", "Octubre", "segundo mes", "2009-10-01", "2010-10-30");

INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 1, 1, 1, 2, "18:00", "18:55");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 2, 2, 1, 2, "18:00", "18:55");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 3, 3, 1, 2, "18:55", "19:00");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 4, 4, 1, 2, "18:55", "19:00");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 5, 5, 1, 2, "19:00", "20:00");

INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 1, 1, 1, 3, "18:00", "18:55");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 2, 2, 1, 3, "18:00", "18:55");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 3, 3, 1, 3, "18:55", "19:00");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 4, 4, 1, 3, "18:55", "19:00");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 5, 5, 1, 3, "19:00", "20:00");

INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 1, 1, 1, 4, "18:00", "18:55");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 2, 2, 1, 4, "18:00", "18:55");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 3, 3, 1, 4, "18:55", "19:00");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 4, 4, 1, 4, "18:55", "19:00");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 5, 5, 1, 4, "19:00", "20:00");

INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 1, 1, 1, 5, "18:00", "18:55");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 2, 2, 1, 5, "18:00", "18:55");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 3, 3, 1, 5, "18:55", "19:00");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 4, 4, 1, 5, "18:55", "19:00");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 5, 5, 1, 5, "19:00", "20:00");

INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 1, 1, 1, 6, "18:00", "18:55");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 2, 2, 1, 6, "18:00", "18:55");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 3, 3, 1, 6, "18:55", "19:00");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 4, 4, 1, 6, "18:55", "19:00");
INSERT INTO classblock VALUES ("null", 1, 5, 5, 1, 6, "19:00", "20:00");