Via 4: ciències socials

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2024-02-23T20:42:30+02:00

PRIMER CURS

Les matèries que es cursen en aquesta modalitat es classifiquen en:

Matèries comunes (les que es cursen a totes les modalitats)

MATERIES HORES
Llengua Catalana i literatura I 2
Llengua Castellana i literatura I 2
Llengua estrangera (anglès) I 3
Filosofia 2
Educació física 2
Tutoria 1

Matèries de modalitat (és obligatori cursar-les en aquesta modalitat)

MATERIES HORES
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I 3
Economia  3

Tercera matèria de modalitat (s'ha d'escollir una de les dues següents)

MATERIES HORES
Llengua i cultura Gregues 3
Història del món contemporani 3

Optativa Franja 1 (s'ha d'escollir una de les tres optatives següents)

MATERIES HORES
Psicologia 3
Francès I 3
Funcionament de l'Empresa 3

Optatives franges 2 i 3

Són optatives trimestrals i cada trimestre s'han d'escollir 2 (una per cada franja)

Per saber quines optatives es poden escollir i què es treballa a cadascuna, es poden consultar en la pàgina d'inici de batxillerat:

Optatives franja 2 (només es faran les 3 optatives més triades)

Optatives franja 3

SEGON CURS

Matèries comunes (les que es cursen a totes les modalitats)

MATERIES HORES
Llengua Catalana i literatura II 2
Llengua Castellana i literatura II 2
Llengua estrangera (anglès) II 3
Història de la Filosofia 3
Història d'Espanya 3
Tutoria 1
Treball de Recerca -

Matèries de modalitat (és obligatori cursar-les en aquesta modalitat)

MATERIES HORES
Matemàtiques aplicades a les ciències socials II 4
Funcionament de l'Empresa i Disseny de Models de Negocis 4

Optatives 1 (s'han d'escollir una de les dues optatives següents)

MATERIES HORES
Llengua i cultura Gregues II 4
Geografia 4

Optatives 2 (s'han d'escollir una de les dues optatives següents)

MATERIES HORES
Literatura Catalana 4
Història de l'Art 4
ODS 4

EN OPTATIVES QUE NO SÓN DE CONTINUÏTAT O OPTATIVES DE CONTINUÏTAT AL PRIMER CURS, NOMÉS ES FARAN SI HI HA 5 ALUMNES O MÉS, EXCEPTE MATEMÀTIQUES, MATEMÀTIQUES DE LES CIÈNCIES SOCIALS I LLATÍ