Projecte PROA+

per admin darrera modificació 2024-03-23T21:32:02+02:00

PROA+.png

CURS 2023-24

En el tercer any de desenvolupament del PROA+, dins del marc del projecte Proa+, i seguint la línia del Projecte Educatiu de Centre, l'objectiu per al curs 2023-24 és la millora del rendiment acadèmic i igualtat d'oportunitats.

Les activitats palanca que s'han dissenyat aquest curs són dues:

Estades d'immersió lingüística per alumnat de 1 i 2 d'ESO. Els alumnes gaudiran de les estades d'immersió durant 3 dies.

Tallers d'estudi assistit: es realitzaran durant 2 tardes a la setmana, amb 2 grups d'alumnes.

A continuació es detallen les activitats:

ESTADES D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA 2023-24 (A106)

1 ESO

Estades els dies 6, 7 i 8 de novembre (pernocten 2 nits)

1 eso.png

Alberg de Cabrera de Mar

Tipus d'activitat: Stage art

https://xanascat.gencat.cat/index.php/ca/programes/una-eina-al-servei-de-lescola/propostes/stage-arts

2 ESO

Estades els dies 6, 7 i 8 de novembre (pernocten 2 nits)

2 eso.png

Alberg de la Molina

Tipus d'activitat: Nature Science

https://xanascat.gencat.cat/index.php/ca/programes/una-eina-al-servei-de-lescola/propostes/natural-science 

TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT (A230 i A234)

L'Institut Puig Castellar ofereix, en el marc del programa Proa+, les classes extraescolars d'Estudi Assistit: durant tot el curs, de dilluns a dijous i en horari de tarda, els alumnes inscrits poden estudiar, preparar tasques i fer deures en grups cooperatius i amb l'ajuda de monitors especialitzats. Els tallers es realitzen a la biblioteca del centre, per la qual cosa també es dinamitza aquest espai.

Taller 1: Dilluns i Dimecres a la tarda de 16:15 a 17:45.

Taller 2: Dimarts i Dijous a la tarda de 16:15 a 17:45.

th.jpg

Amb el Pla Educatiu d'Entorn també es realitzen altres tallers, com taller d'escacs i taller de reforç de català per a nouvinguts.

DOCÈNCIA COMPARTIDA (A206) i STEAM I TIC (A407)

Per tal de poder fer una millor atenció a la diversitat, respectant els diferents ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, aquest curs es continua amb la docència compartida en la matèria de projectes de 1 d'ESO. Amb dos docents a l'aula, el nostre alumnat pot estar millor atès en aquesta tasca de recerca proposada dins de la franja de projectes STEAM.

A través d'aquesta activitat palanca s'ha dotat el projecte amb una nova impressora 3D i amb dues màquines de cosir.

Captura.JPG

PLA D'ACOLLIDA D'ALUMNAT I FAMÍLIES (A301) I PROFESSORAT (A550)

Amb la voluntat que tant el nostre alumnat, com les seves famílies, així com el nou professorat que arriba al nostre centre, tingui la millor acollida, així com el fet que el centre es pugui fer seu en la major brevetat possible, aplicat el nostre pla d'acollida, que es pot consultar en la nostra web.

FORMACIÓ DE FAMÍLIES I FAMÍLIES A L'ESCOLA (A102 I A103)

A través de diverses activitats promovem la participació de les famílies en el centre. Participació en les activitats que realiza l'alumnat (túnel del terror, festivals...), així com participació en la preparació dels actes de graduació.

També es fa formació a les famílies de 3 i 4 d'ESO sobre orientació acadèmica per tal d'ajudar als seus fills/es en aqueesta etapa de decisions tan important.

TUTORIA ENTRE IGUALS, LECXIT i AL MEU COLE HI CABEM TOTS I TOTES  (A204, A237 i A308)

Es fomenta el treball entre iguals a través de diversos projectes. A través del projecte GIUP, l'alumnat de 4 d'ESO apadrina l'alumnat de 1 d'ESO, i es realitzen diverses activitats a la tutoria, així com s'ajuda en la realització de les comparses de carnaval.

També es participa al programa LECXIT, on l'alumnat voluntari és padrí d'alumnat de primària, i un cop a la setmana es fa un treball de comprensió lectora a la biblioteca de Fondo.

CREACIÓ D'ESPAIS INCLUSIUS (A580)

A través d'aquesta activitat palanca es pretén dinamitzar l'espai de pati. S'ha passat una enquesta a l'alumnat, i s'han organitzat activitas segons els seus interessos. També s'ha col·locat mobiliari urbà al pati per tal de poder realitzar aquestes activitats.

PLA DE FORMACIÓ (A551)

Donat que el nostre centre té el seu sistema de gestió certificat per Applus+ conforme compleix amb les especificacions de la norma ISO-9001, aquesta activitat palanca ja es venia implenentant, però aquest curs s'homologa com a activitat palanca. A final de cada curs es recullen les necessitats de formació per al curs vinent i s'elabora un pla de formació del professorat, que s'aplica durant el curs següent. Amb aquesta formació es preten estar actualitzats i tenir recursos per poder elaborar amb eficiència la nostra tasca docent i poder atendre millor el nostre alumnat.

XARXES EDUCATIVES (A502)

Per tal de poder estar formats i compartir experiències, l'equip de millora PROA+ participa en les xarxes educatives del Departament.

CURS 2022-23

En el segon any de desenvolupament del PROA+, dins del marc del projecte Proa+, i seguint la línia del Projecte Educatiu de Centre, l'objectiu per al curs 2022-23 és la millora del rendiment acadèmic i igualtat d'oportunitats.

Les activitats palanca que s'han dissenyat aquest curs són dues:

Estades d'immersió lingüística per alumnat de 1, 2 i 3 d'ESO. Els alumnes gaudiran de les estades d'immersió durant 3 dies.

Tallers d'estudi assistit: es realitzaran durant 2 tardes a la setmana, amb 2 grups d'alumnes segons cicles (1 i 2 d'ESO, 3 i 4 d'ESO) d'1,5 hores de duració

A continuació es detallen les activitats:

ESTADES D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA 2022-23 (A106)

1 ESO

Estades els dies 2, 3 i 4 de novembre (pernocten 2 nits)

1 eso.png

Alberg de Cabrera de Mar

Tipus d'activitat: Stage art

https://xanascat.gencat.cat/index.php/ca/programes/una-eina-al-servei-de-lescola/propostes/stage-arts

2 ESO

Estades els dies 7, 8 i 9 de novembre (pernocten 2 nits)

2 eso.png

Alberg de la Molina

Tipus d'activitat: Nature Science

https://xanascat.gencat.cat/index.php/ca/programes/una-eina-al-servei-de-lescola/propostes/natural-science 

3 ESO

Les estades estaven programades pels dies 16, 17 i 18 de novembre, però s'han hagut de cancel·lar donat que en rebre l'assignació del PROA+ no arriba a cobrir el pressupost

TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT (A234)

L'Institut Puig Castellar ofereix, en el marc del programa Proa+, les classes extraescolars d'Estudi Assistit: durant tots els dimarts i dijous del curs i en horari de tarda, els alumnes inscrits poden estudiar, preparar tasques i fer deures en grups cooperatius i amb l'ajuda de monitors especialitzats.

Taller 1: 1r d'ESO: Dimarts i Dijous a la tarda de 16:00 a 17:30.

Taller 2:  2n, 3r i 4t d'ESO: Dimarts i Dijous a la tarda de 16:00 a 17:30.

Pregunta-repte1--768x545.png

DOCÈNCIA COMPARTIDA (A206) i STEAM I TIC (A407)

Per tal de poder fer una millor atenció a la diversitat, respectant els diferents ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, aquest curs s'incorpora la docència compartida en la matèria de projectes de 1 d'ESO. Amb dos docents a l'aula, el nostre alumnat pot estar millor atès en aquesta tasca de recerca proposada dins de la franja de projectes STEAM.

A través d'aquesta activitat palanca es va dotar d'un làser per poder treballar la fabricació mecànica.

PLA D'ACOLLIDA D'ALUMNAT I FAMÍLIES (A301) I PROFESSORAT (A550)

Amb la voluntat que tant el nostre alumnat, com les seves famílies, així com el nou professorat que arriba al nostre centre, tingui la millor acollida, així com el fet que el centre es pugui fer seu en la major brevetat possible, hem actualitzat el nostre pla d'acollida, que es pot consultar en la nostra web.

XARXES EDUCATIVES (A501)

Per tal de poder estar formats i compartir experiències, l'equip de millora PROA+ participa en les xarxes educatives del Departament.

CURS 2021-22

Dins del marc del projecte Proa+, i seguint la línia del Projecte Educatiu de Centre, l'objectiu per al curs 2021-22 és la millora del rendiment acadèmic i igualtat d'oportunitats, entre ells, la millora de la competència anglesa. Per poder impulsar la millora tant en la part oral com escrita, els nostres alumnes de primer, segon i tercer d'ESO participen en unes estades d'immersió lingüística que es duen a terme en albergs de la xarxa de Xanascat (Activitat Palanca A106).

Durant aquestes estades, els nostres alumnes poden gaudir d'una immersió lingüística que es duu a terme mitjançant activitats guiades a través dels monitors de Xanascat.

A continuació es detallen els tipus d'estades:

1 d'ESO

Estada els dies 21 i 22 de juny (pernocten 1 dia).

Alberg de Cabrera de Mar

Tipus d'activitat: Stage arts

Catàleg d'activitats

2 d'ESO

Estada els dies 7 i 8 de juny (pernocten 1 dia).

Alberg de Cabrera de Mar

Tipus d'activitat: Stage arts

Catàleg d'activitats

Sense títol.png

3 d'ESO

Estada del dies 30 de maig a 1 de juny (pernocten 2 dies).

Alberg de la Molina

Tipus d'activitat: Reporter speach

Catàleg d'activitats

Sense títol.png

Activitats realitzades durant les estades