Tot el que necessites saber sobre beques

 

Becas de carácter general para alumnos de niveles postobligatorios (no universitarios)johnny_automatic_wise_owl_on_books.png

Beques convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a estudiants que cursen ensenyaments postobligatoris no universitaris (com són els cicles formatius de grau mitjà i superior).

Trobareu tota la informació a l'enllaç següent: Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris El termini per presentar-les és del 9 d'agost a l'1 d'octubre de 2020

Les quanties que es poden atorgar són les següents:

             a) Quanties fixes
                 - Quantia fixa lligada a la renda
                 - Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant
                 - Beca bàsica
                 - Quantia fixa lligada a la excel·lència

             b) Quantia variable
                 - Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de          l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.

             

Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo

Hasta el 30 de septiembre se puede presentar la ayuda para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. No confundáis esta ayuda con la Convocatoria General de estudios del Ministerio de  Educación (beca MEC). Todos los años hay solicitantes que se equivocan al solicitarla, ya que en la Sede Electrónica del  Ministerio se ofrecen las dos opciones, pero una vez finalizados los plazos de solicitud ese error no tiene solución. Estas ayudas son una alternativa a la beca general del MEC que pueden solicitar los alumnos que presenten necesidades educativas especiales “derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta”

Destinataris: Tots els alumnes de cicles formatius (GM i GS)

Convocant: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. http://www.mecd.gob.es/

Tota la informació: https://www.becasalestudio.com/necesidades-educativas-especiales

 

Beques Erasmus

Ajuts per a realitzar pràctiques a l'estranger. En el cas de grau superior també es podran realitzar estades d'estudis. La duració pot ser variable. Grau superior de 2 mesos. Grau mitjà 1 mes.

Destinataris: Tots els alumnes de cicles formatius del INS Puig Castellar. Grau mitjà i grau superior, i tot el professorat de cicles.

Convocant: INS Puig Castellar.

Termini:

Sol.licitud: http://elpuig.xeill.net/el-centre/erasmus/erasmus-call

Normativa: http://elpuig.xeill.net/el-centre/erasmus/erasmus-call

 

Beques AFS-Intercultura

Destinataris: Alumnes d'entre 15 i 18 anys i professors de secundària.

Convocant: AFS-Intercultura http://www.afs-intercultura.org/

Sol.licitud: http://www.afs-intercultura.org/programas-en-el-extranjero/becas/

Normativa beca diversidad: https://d22dvihj4pfop3.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/80/2018/09/03114639/Becas-de-Diversidad-2019_2020.pdf

Normativa beca centros colaboradores: http://www.afs-intercultura.org/colegios-y-profesores/oportunidades-para-centros-colaboradores/