Tot el que necessites saber sobre beques

Curs 2019-2020

 

                 Becas de carácter general para alumnos de niveles postobligatorios (no universitarios)johnny_automatic_wise_owl_on_books.png

             Beques convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a estudiants que cursen ensenyaments postobligatoris.                              

             Les quanties que es poden atorgar són les següents:
             a) Quanties fixes
                 - Quantia fixa lligada a la renda
                 - Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar 
                 - Beca bàsica
                 - Quantia fixa lligada a la excel·lència
             b) Quantia variable
                 - Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.

            Per a estudiants universitaris: Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

     Destinataris: Tots els alumnes de cicles formatius. Grau mitjà i grau superior.

     Termini: del 1 d'agost a l'1 d'octubre de 2019

 

                 Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo

                     Hasta el 26 de septiembre se puede presentar la ayuda para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. No confundáis esta ayuda con la Convocatoria General de estudios del Ministerio de  Educación (beca MEC). Todos los años hay solicitantes que se equivocan al solicitarla, ya que en la Sede Electrónica del  Ministerio se ofrecen las dos opciones, pero una vez finalizados los plazos de solicitud ese error no tiene solución. Estas ayudas son una alternativa a la beca general del MEC que pueden solicitar los alumnos que presenten necesidades educativas especiales “derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta”

La gestió s'ha de fer, per força,per Internet.

Destinataris: Tots els alumnes de CCFF. Grau mitjà i Grau superior.

Convocant: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. http://www.mecd.gob.es/

Tota la informació: https://www.becasalestudio.com/necesidades-educativas-especiales

 

      Beques Erasmus

               Ajuts per a realitzar pràctiques a l'estranger. En el cas de grau superior també es podran realitzar estades d'estudis. La duració pot ser variable. Grau superior de 2 mesos. Grau mitjà 1 mes.

Destinataris: Tots els alumnes de cicles formatius del INS Puig Castellar. Grau mitjà i grau superior, i tot el professorat de cicles.

Convocant: INS Puig Castellar.

Termini:

Sol.licitud: http://elpuig.xeill.net/el-centre/erasmus/erasmus-call

Normativa: http://elpuig.xeill.net/el-centre/erasmus/erasmus-call

 

      Beques AFS-Intercultura

Destinataris: Alumnes d'entre 15 i 18 anys i professors de secundària.

Convocant: AFS-Intercultura http://www.afs-intercultura.org/

Sol.licitud: http://www.afs-intercultura.org/programas-en-el-extranjero/becas/

Normativa beca diversidad: https://d22dvihj4pfop3.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/80/2018/09/03114639/Becas-de-Diversidad-2019_2020.pdf

Normativa beca centros colaboradores: http://www.afs-intercultura.org/colegios-y-profesores/oportunidades-para-centros-colaboradores/