Sou a: Inici / El centre / Cicles Formatius / Beques

Tot el que necessites saber sobre beques

Curs 2017-2018

 

  • Becas de carácter general para alumnos de niveles postobligatorios (no universitarios), curso 2017-2018

 

Aquesta és una beca de caràcter general i de mobilitat dirigida als estudiants d’estudis postobligatoris (batxillerat i cicles formatius de formació professional). A través d'aquesta convocatòria teniu l’oportunitat de sol·licitar beca (és a dir diners) per tal d'ajudar a les vostres famílies en el vostre manteniment mentre esteu estudiant. Aquestes beques les convoca el Ministerio de Educación, Ciencia y deporte.

La gestió s'ha de fer, per força,per Internet.

Destinataris: Tots els alumnes de cicles formatius. Grau mitjà i grau superior.

Convocant: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. http://www.mecd.gob.es/

Termini:açí

Sol.licitud: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html

Normativa: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516332/document/28222

 

  • Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo

 

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2016-2017:

- Ajuts directes per a alumnes (inclosos els que tenen TDAH) que necessiten suports determinats i atencions educatives específiques derivades d'una discapacitat o d'un trastorn greu de la conducta, durant tota l'escolarització o només durant un període.

- Subsidis per a necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat o un trastorn greu de la conducta per a famílies nombroses.

- Ajuts per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

La gestió s'ha de fer, per força,per Internet.

Destinataris: Tots els alumnes de cicles formatius. Grau mitjà i grau superior.

Convocant: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. http://www.mecd.gob.es/

Sol.licitud: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/formacion-profesional/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

Normativa: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/515282/document/26307

 

  • Beques Erasmus


Ajuts per a realitzar pràctiques a l'estranger. En el cas de grau superior també es podran realitzar estades d'estudis. La duració pot ser variable. Grau superior de 2 mesos. Grau mitjà 1 mes.

Destinataris: Tots els alumnes de cicles formatius del INS Puig Castellar. Grau mitjà i grau superior, i tot el professorat de cicles.

Convocant: INS Puig Castellar.

Termini: 5 al 17 d'Octubre

Sol.licitud: http://elpuig.xeill.net/el-centre/erasmus/erasmus-call

Normativa: http://elpuig.xeill.net/el-centre/erasmus/erasmus-call

  • Beques AFS-Intercultura

 

Destinataris: Alumnes d'entre 15 i 18 anys i professors de secundària.

Convocant: AFS-Intercultura http://www.afs-intercultura.org/

Sol.licitud: http://www.afs-intercultura.org/programas-en-el-extranjero/becas/

Normativa beca diversidad: http://www.afs-intercultura.org/documents/site_34/category_1743/Becas_de_Diversidad_2017-2018.pdf

Normativa beca centros colaboradores: http://www.afs-intercultura.org/colegios-y-profesores/oportunidades-para-centros-colaboradores/