Informació flexibilització opcionalitat exàmens i matrícula PAU

Us adjuntem el document "PAU 2020-Centres". En aquest document figura la informació referent a la flexibilització en l'opcionalitat dels exàmens de PAU. També trobareu la informació específica per a cada matèria al canal universitats, a l'apartat de matèries. Així mateix, us comuniquem que la matrícula de la Prova d'Accés a la Universitat per als alumnes de cicle formatiu de grau superior serà del 15 de maig al 15 de juny. Aquesta i més informació la teniu disponible al canal universitats (http://universitats.gencat.cat/ca/pau/).

COMUNICAT NOU CALENDARI DE PROVES

El Govern i les universitats de Catalunya han acordat, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), les noves dates de celebració de les diferents proves d'accés a la universitat, en la seva convocatòria ordinària.

L'ajornament generalitzat del calendari es pren davant l'actual situació excepcional d'emergència sanitària, per tal de minimitzar el risc de contagi per coronavirus COVID-19 entre la població. En aquest sentit, cal subratllar que el calendari aprovat queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb aquesta pandèmia.

Així mateix, el nou calendari permet garantir que l'alumnat accedeixi a la universitat respectant els principis d'igualtat, mèrit i capacitat que sempre -i també en circumstàncies excepcionals- han de regir l'accés i l'admissió als estudis universitaris.

El nou calendari de les proves d'accés a la universitat és el següent:

Prova d'accés a la universitat (PAU) Convocatòria ordinària. (NOVETAT)

 • Matrícula a la PAU
  Del divendres 15 de maig al dilluns 15 de juny de 2020.
 • Notificació del tribunal i lloc d'examen de l'alumnat matriculat a la PAU al portal Accesnet-Centres: 
  Divendres 3 de juliol de 2020.
 • Dies proves convocatòria ordinària: 
  Dimarts 7, dimecres 8 i dijous 9 de juliol de 2020.
 • Publicació de les qualificacions de la PAU
  Dimarts 21 de juliol de 2020.

Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en Educació Infantil i en Educació Primària. Convocatòria ordinària:

Divendres, 19 de juny de 2020

Us recordem que teniu al vostre abast el portal Canal Universitats on podeu trobar models d'exàmens d'anys anteriors i, en el cas de PAU, l'eina de preparació de la prova Posa't a prova.

Des del punt de vista acadèmic, cal anar estudiant i treballant per aconseguir uns bons resultats tant en el batxillerat com en les proves.

Si us plau, seguiu les indicacions de les autoritats. No sortiu de casa pel vostre bé i el de tothom.

Canvis que s'han introduït en algunes matèries des de la primera publicació:

Llengua Catalana
"En relació amb l’examen de LLENGUA CATALANA I LITERATURA s’acorda mantenir el model d’examen, que pretén ser, sobretot i des de sempre, una prova de competència d'ús de la llengua catalana per avaluar..."
Història de la filosofia
Llatí
"Part comuna: Exercici 1 (traducció) val ara 4 punts.
Part amb opcionalitat:
Exercici 2 (morfosintaxi): cal escollir entre opció A o B (1 punt).
Exercici 3 (llengua, literatura o civilització romanes): cal escollir entre opció A o B (2 punts).
Exercici 4 (d’exposició d’un tema de literatura o de civilització romanes): cal escollir entre opció A o B, i val ara 3 punts."
Us informem que aquest nou document i més informació la teniu disponible al canal universitats (http://universitats.gencat.cat/ca/pau/) i al portal Accesnet-Centres (https://accesnet.gencat.cat/centres).

EXÀMENS PAU 2020. INFORMACIÓ CENTRES DE BATXILLERAT I WEB. MATÈRIES.

FLEXIBILITZACIÓ EXÀMENS PAU 2020.