Documents

Projecte d'acollida del professorat
Algunes propostes per dissenyar un projecte d'acollida i formació en pràctiques del professorat de nou ingrés
Fitxer Projecte de direcció
Projecte de direcció per a l'IES Puig Castellar presentat per Francisco Gallardo Díaz, professor del Departament de Llengua Castellana i Literatura