Curs 2008-2009

Literatura i educació

Ressenyes i breus referències de llibres de pedagogia, educació emocional, didàctica, literatura sobre l'escola, la infància, l'adolescència, etc.