Curs 2006-2007

Horari de presentació del primer dia de classe del curs 2006-2007.

Horari d'entrada

  • 1r d'ESO: 9 h.
  • 2n d'ESO: 10 h.
  • 3r i 4t d'ESO: 11 h.
  • Batxillerat diürn i Cicles Formatius de GM: 12 h.
  • Batxillerat nocturn: 18.30 h.
  • Acollida famílies 1r d'ESO: 18 h.
  • Acollida famílies 2n, 3r i 4t d'ESO: 19 h.
  • Acollida famílies Batxillerat i Cicles Formatius GM: dia 13 de setembre (dimecres), a les 18.30 h.
  • Presentació de curs dels Cicles de Grau Superior: dia 18 de setembre (dilluns), a les 18.30 h.

 

 

Presentació del curs 2006-2007 per als Cicles de Grau Superior.

Curs 2006-2007

Primer dia de classe per als alumnes dels Cicles Formatius de Grau Superior, de les famílies d'Informàtica i Administració: 18 de setembre de 2006, de 18.30 a 20.30 h.