Un llibre és un món: presentació

Crèdit de síntesi de 2n d'ESO

Un llibre és un món

Crèdit de síntesi de 2n d’ESO

Introducció

Un llibre és un món. Un llibre és un esforç de creativitat i d’imaginació, en què l’autor/a hi aboca els seus coneixements i la seva experiència de la vida; en què, en la major part dels casos, hi posa (o intenta posar-hi) el millor de si mateix, a disposició dels altres, de nosaltres, lectors i lectores.

Per la nostra part, lectors i lectores, fem durant la lectura un esforç semblant: un esforç de creativitat i d’imaginació, en el qual, encara que no en siguem conscients, posem també generosament el millor de nosaltres mateixos, per descobrir o gaudir de coneixements, sentiments, emocions, que no arribaríem a conèixer o a sentir d’una altra manera, i que ens influeixen i que poden repercutir en la nostra manera de viure o de veure la vida. Un llibre que llegim és un món que fem nostre.

El crèdit

Amb el crèdit “Un llibre és un món” pretenem això: que feu vostre un món, que feu vostre un llibre de ficció (una novel·la, una comèdia, un recull de contes...). Volem que el conegueu a fons en tots els seus aspectes, tant els literaris (argument, personatges, etc.), com en relació a l’autor, el temps i la societat que l’obra recrea.Al mateix temps volem que sigui per vosaltres font d’inspiració i de creativitat; és a dir, que creeu textos o obra plàstica a partir del llibre. En definitiva, desitgem que en gaudiu i en traieu el màxim profit, i que el treball final resulti també un llibre; un llibre vostre fet amb el millor de vosaltres mateixos.

Orientacions del crèdit

1. El crèdit de síntesi, el fareu durant l’hora de lectura setmanal. L’hora de lectura setmanal està integrada al crèdit de síntesi i l’actitud que hi tingueu comptarà en la nota del crèdit.

2. Tindreu un professor/a-tutor/a del crèdit de síntesi que us guiarà al llarg del crèdit, us ajudarà a triar el llibre, a engegar el treball... i us posarà nota a l’actitud, al quadern de lectura i al treball.

3. El fareu en grups de dues o tres persones, que heu d’organitzar en les pròximes setmanes i comunicar al tutor de crèdit de síntesi.

4. Durant els pròxims mesos heu de llegir llibres diversos i escollir-ne un que agradi o interessi a tots els membres del grup. Heu d’haver escollit el llibre a final del mes de febrer, i ha de tenir el vistiplau del tutor de crèdit de síntesi.

5. Durant els mesos de març, abril i maig, haureu de fer el treball. Els qüestionaris i les tasques del treball, les trobareu penjades a la pàgina web de l’institut.

6. El treball resultant ha d’incloure tota la feina proposada i ha de tenir una presentació formal unitària, polida i bonica.

7. A final de maig, cada grup haurà d’exposar el seu treball al tribunal de crèdit de síntesi, i cada alumne n’obtindrà una nota, que juntament amb les notes del tutor, constituirà la nota final del crèdit de síntesi.