Fitxers

Per descomptat que és possible obrir i desar un fitxer.

FET no té una opció per a imprimir en aquest menú. Els horaris s'escriuran al directori de resultats després de generar-los . Si us plau, llegiu el capítol d'impressió d'horaris .

Guardi les seves dades regularment. Especialment si vostè vol afegir o modificar les limitacions. FET no té una opció de desfer en aquest moment. De vegades és molt difícil de desfer l'última modificació. A més, si FET no troba una solució després de diverses hores, potser voleu desfer les últimes accions, però ja es van oblidar els canvis. Per això es molt recomanable treballar amb diferents versions del plantejament objectiu i emmagatzemar-les regularment.

El conjunt de dades guardades només contenen la configuració bàsica, activitats i limitacions. No inclou la solució calendari generat.

Que ha de fer el calendari → Guardar dades + calendari que ... si voleu desar el calendari generat. El calendari es genera també es guarden per defecte al directori de resultats si s'utilitza el calendari → variants Generar multible.

 

Estructura dels fitxers d'Entrada/Sortida

 

    Importació de dades ( fitxers csv)


Els camps dels fitxers d'importació correspondran amb el dels fitxers d'exportació descrits posteriorment.

    Exportació de dades (fitxers csv, funcionalitat i camps)

Els noms dels següents fitxers tindràn com a prefixe el nom del fitxer on emmagatzem el projecte en format xml i extensió fet.

_activity_tags.csv : etiquetes d'activitats

"Activity Tag"

_activities.csv

"Students Sets","Subject","Teachers","Activity Tags","Total Duration","Split Duration","Min Days","Weight","Consecutive"

_rooms_and_buildings.csv

"Room","Room Capacity","Building"

_statistics_activities.csv

"Students Sets","Subject","Teachers","Total Duration"

_students.csv

"Year","Number of Students per Year","Group","Number of Students per Group","Subgroup","Number of Students per Subgroup"

_subjects.csv

"Subject"

_teachers.csv

"Teacher"

_timetable.csv ( aquest fitxer emmagatzema l'horari )

"Activity Id","Day","Hour","Students Sets","Subject","Teachers","Activity Tags","Room"

 

    Estructura del fitxer resultat (fitxer XML)