FET: procés d'instal·lació

Instal·lació de FET

Codi font

Descàrrega des de http://lalescu.ro/liviu/fet/download.html l'arxiu fet-5.14.3.tar.bz2

Es descomprimeix i s'observa que genera el directori fet-5.14.3

L'arxiu fet-5.14.3/README conté les instruccions d'instal·lació

En el nostre cas s'instal·la en un Ubuntu 10.04 LTS - el Lucid Lynx – a 64 bits.

Software necessari

  • make 3.81 o similar (GNU Make)

  • gcc 4.5.1 o similar

  • g++ 4.5.1 o similar (o gcc-g++, o gcc-c++, el nom pot variar. Aquest programa pot ser inclòs al gcc package)

  • Qt 4.7.0 o compatible

verificar que es troben aquests paquets:

make --version
gcc --version
g++ --version

en el suposat cas de que no estigui el paquet g++ caldria fer:

sudo apt-get install g++

Es necessitarà Qt 4.7.0 o compatible per compilar FET També es necessiten els paquets libqt4 i libqt4-devel per tant s'instal·len

sudo apt-get install qt4-qmake
sudo apt-get build-dep qt4-qmake
sudo apt-get install libqt4-dev
sudo apt-get build-dep libqt4-dev

procés d'instal·lació

com a root

cd /opt

mv /home/joan/Baixades/fet-5.14.3 .

cd fet-5.14.3/
qmake-qt4 fet.pro

produeix l'arxiu Makefile

make

GNU/Linux and similar OS's:

  • You will need Qt 4.7.0 or compatible to compile this program.

  • type "qmake fet.pro" or simply "qmake". You have to use qmake from Qt 4 series, which on some systems might be named qmake-qt4 (this command is executed very fast, so don't worry if you get immediate return from it)

  • type "make" (this takes a long time, maybe even 1 hour). See also note NMkJobs above.

  • To remove the compiled objects/executable: "make clean" and/or "make distclean".

Nota: el procés de compilació triga un munt!!

Execució:

s'executa

./fet 

i tenim aquesta finestra!!

fet

Per canviar d'idioma podem anar el menú principal

Settings -> language

.. escollir l'idioma desitjat i demanarà reiniciar l'aplicació

escull_lang_fet