Exercici final de curs

Exercici de final de curs. Per presentar el Divendres 4 de Maig. No s'admeten copies entre alumnes.

Exercici final de curs:


Ets l'encarregat de fer una web per una empressa de perruques. L'empresa ven les perruques a través d'internet, on-line.

Es tracta de que facis la web de venta de les perruques:

 • Descripció: L'usuari podria triar entre un conjunt de perruques que hipotèticament se li mostrarien en funció de les seves preferències. (Això requereix una base de dades i un llenguatge script de servidor com ara php, és per això que suposarem que hem rebut aquestes dades (objectes perruques) del servidor. Per poder treballar en local, crea tu mateix unes quantes perruques, com si te les hagues passat el servidor: almenys 4 objectes de la classe perruques).

  L'usuari triarà una perruca de les que se li mostren. A través del botó Començar la compra s'el ubicarà en una altre pàgina on hi haurà: un formulari on se li demanarà totes les dades de client i les dades per fer l'enviament, i de nou les dades de la compra que acaba de fer, per verificar que sap el que està comprant. Caldrà controlar tots els camps per que la petició de compra arribi en condicions al servidor. El botó comprar ara ! enviarà totes les dades a comprar.php, una hipotètica pàgina de php que estaria ubicada al servidor.

En un fitxer extern tindrem la definició de les Classes:

 • Perruca:
  Propietats
  mètodes
  talla: pot ser talla  S,M,L,XL o XXL
  mostrarFoto( ):genera el codi html que permet visualitzar la foto
  color: Negre, castany, ros.
  mostrarPerruca(): genera el codi html que permet mostrar de forma estructurada la perruca(talla, color, estil i foto)
  estil: llis, ondulat, arrissat o afro
   
  preu : preu en €
   
  foto: conté una cadena amb url que enllaça amb la foto
   


 • Client

  opietatsmètodes
  nom:nom
  comprovarCC( ): Els nombres, entre ells han de tenir una rel.lació donada.
  cognom:cognomcomprovarCorreu-e( ): Comprovar que sigui de la forma xxxxx@xxxx.xxx
  adress:objecte adress
  comprovarDNI ( ): Els nombres i la lletra han de tenir una rel.lació donada.
  cc:compte corrent
  comprovarTot( ): Comprovar que tots els camps estiguin plens i siguin correctes.
  correu-e: correu electrònic
   
  dni: carnet d'identitat amb la lletra
   

 • Adress

  propietatsmètodes
  destinatari comprovarTot( ): Comprovar que tots els camps estiguin plens.
  carrer  
  num  
  pis  
  porta  
  codiPostal  
  ciutat