Exercicis de pràctica
Exercicis per practicar. Per comprovar si vas seguint correctament l'assignatura i si estas preparat per superar l'examen
entrada_de_text_9.html
Exercicis d'ampliació
Exercicis d'ampliació per acabar de afiançar els nous conceptes
variables_6.html