Sou a: Inici / Usuaris / rborrell / credit-de-sintesi / House Surfing

House Surfing

Aquest portal és un projecte que pretén fer-se realitat. La idea es que estigui en fase de desenvolupament durant el 2009 i 2010. A finals del 2010 hauria de posar-se en marxa. El projecte parteix al començament de les donacions desinterasades i del treball altruïsta de persones que hi creuen. També d'alumnes que al realitzar el seu crèdit de síntesis realitzen una part del treball.

House Surfing preten ser un portal d'internet, sense ànim de lucre, i punt de trobada per la comunitat en tot el món que realitza d'intercanvi de cases. La idea es que si el projecte tira endavant es constitueixi com a associació.

Els valors que impuslen el projecte són l'aprenentage, l'interculturalitat, el respecte, el lleure i consum responsable, l'ànim de compartir...

Portals similars però amb ànim de lucre són:

http://www.homeexchange.com/

http://www.1sthomeexchange.com/

http://www.homeforexchange.com/

http://www.intervac.com/

...

La idea és fer un portal recollint el millor de cada un dels portals ja existents, i fer-ho en la mateixa filosofia, aspecte i look'n'feel que ho han fet els del portal del CouchSurfing (http://www.couchsurfing.com).

Més endavant l'associació és nudriria, a més a més de les donacions, de serveis addicionals i dels processos de verificació. El registre serà gratuït però la verificació és de pagament. La verificació és el procés pel qual queda verificat que vius on dius que vius del tal manera que no hi pugui haver frau. Altres serveis podríen incloure assegurança... No s'esclou que en futur l'associació pogués tenir assalariats.

Crèdits de síntesi


ERS i base de dades

ERS(Especificació de requeriments de software). Analisis de les plataformes possibles. Disseny global del sistema. (Probar els diferents portals ja existents i el del CouchSurfing.) Tria del SGBD. Analisi i disseny de la base de dades.  Muntatge del sistema en una màquina virtual, instal.lació del SGBD i la base de dades. Documentació inicial del projecte.


Disseny del software, divisió de mòduls i coordinador de mòduls


Tria del llenguatge de programació. Establiment del paradigma.(programació estructurada, programació orientada a objectes...) Divisió de la feina i establiment dels mòduls. Supervisió i coordinació dels diferents mòduls i reponsable de l'ensamblement final.


Alguns alumnes d'ESI podríen colaborar amb els següents crèdits (toturitzats  per alumnes d'ASI)


  • Disseny de la interfície de la web, fulls d'estil, imatges, ...

  • Codificació de l'autentificació d'usuaris

  • Codificació del procés d'alta de cases

  • Codificació de la internacionalització

  • Codificació del sistema de referències entre cases/usuaris

  • ...