Sou a: Inici / Usuaris / rborrell / credit-de-sintesi / Inventari dels ordinadors del taller

Inventari dels ordinadors del taller

Realitzar un inventari del maquinari destinat al taller

L'objectiu del crèdit de síntesi es realitzar un inventari del maquinari que els alumnes de 1er utilitzen al crèdit C2. (Instal.lació i manteniment de sistemes informàtics)

Com a mínim cal inventeriar 8 ordinadors i com a màxim 16.

 1. Actuacions prèvies que cal dur a terme:

  • Comprovació de les màquines.
  • Classificació de les màquines en bon estat en funció de les seves característiques.
  • Desmuntatge i classificació dels components de les màquines que no funcionin.
  • Muntar de 8 a 16 equips funcionals, que tinguin targeta de xarxa i targeta de video.
  • Etiquetatge de les màquines.

 2. Anàlisi i disseny d'una base de dades del inventari: ordinadors, tipus, processador, memòria, components...

  • Cada màquina tindrà un codi numèric (1,2,3,4,5...).

  • Dissenyar una base de dades que tindrà els següents requisits:

  • Cada ordinador podrà estar assignat a uns quants alumnes de pràctiques. Hi hauran 2 grups de l'assignatura C2 de ESI.
   De cada ordinador es guardarà les seves caractarístiques tècniques.
   Cada peça de hardware, a poder ser, serà identificada pel seu vendor identifier i device identifier.
   A més a més cada màquina tindrà un nom, això permetrà identificar màquines semblants amb un nom comú.

   - Processador:fabricant, model, MGHz, caché (1er i 2on Nivell en KB),sòcul del processador
   - Memòria: Bancs ( i Tecnologia de cada Banc), Bancs ocupats(i capacitat en cada un)
   - Placa base:Fabricant, model del fabricant, model de placa: AT, XT.., sòcul del processador, (sòculs PCI,ISA,AGP,PCI-E...), targetes integrades(video, audio, ethernet...(models de cada una de les targetes integrades))
   - Disc dur:Tipus (ATA, SATA),capacitat, velocitat
  • Comandes a linux que permeten obtenir la informació del hardware de la màquina. (independent de la distribució). Es valorarà molt, molt la creació d'un script automàtic per indexar als equips a la BD.

  • Model E-R.

  • Script sql per crear la BD.

  • Muntar un servidor mysql i poblar la BD per a cada un dels ordinadors.

  • Realitzar copies de seguretat de: el conjunt de la BD, l'estructura de la BD i les dades de la BD. Cal que tot estigui guardat i documentat en un fitxer.

  • Investigació de programes de client per a MySQL que simplifiquin l'administració de la BD.
 3. Finalment caldrà crear la documentació. És podrà realitzar amb el Open Office 2.0.  o  be amb latex. Els manuals hauràn d'estar també en format HTML, complint a ser possible l'estandar XHTML. La documentació haurà de contenir:

  • Breu resum de les màquines que s'ha inventariat.
  • El model E-R
  • El model relacional
  • Script sql per crear la base de dades
  • Script sql per poblar la base de dades
  • Comandes de linux per obtenir informació del hardware.
  • Programes de client per a MySQL. Instal.lació i funcionament.