CRITERIS D'AVALUACIÓ PER EX-ALUMNES

En el moodle del nostre institut trobareu les instruccions per l’examen de recuperació, apareix com feina de recuperació del curs corresponent.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.