Via 3: Humanitats

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-03-22T19:01:39+02:00
PRIMER CURS

Matèries comunes (les que es cursen a totes les modalitats)

MATERIES HORES
Llengua Catalana i literatura 2
Llengua Castellana i literatura 2
Llengua estrangera (anglès) 2
Filosofia 2
Educació física 2
Tutoria 1

Matèries de modalitat (és obligatori cursar-les en aquesta modalitat)

MATERIES HORES
Llengua i cultura Llatines I 3
Literatura Universal 3

Tercera matèria de modalitat (s'ha d'escollir una de les dues optatives següents)

MATERIES HORES
Llengua i cultura Gregues I 3
Història del món contemporani 3

Optativa Franja 1 (s'ha d'escollir una de les dues optatives següents)

MATERIES HORES
Psicologia 3
Francès I

3

Optatives franges 2 i 3

Són optatives trimestrals i cada trimestre s'han d'escollir 2 (una per cada franja)

Per saber quines optatives es poden escollir i què es treballa a cadascuna, es poden consultar en la pàgina d'inici de batxillerat:

Optatives franja 2

Optatives franja 3

SEGON CURS

Matèries comunes (les que es cursen a totes les modalitats)

MATERIES HORES
Llengua Catalana i literatura II 2
Llengua Castellana i literatura II 2
Llengua estrangera (anglès) II 3
Història de la Filosofia 3
Història d'Espanya 3
Tutoria 1
Treball de Recerca -

Matèries de modalitat (és obligatori cursar-les en aquesta modalitat)

MATERIES HORES
Llengua i cultura Llatines II 4
Literatura Catalana 4

Optatives 1 (s'han d'escollir una de les dues optatives següents)

MATERIES HORES
Llengua i cultura Gregues II 4
Geografia 4

Optatives 2 (s'han d'escollir una de les dues optatives següents)

MATERIES HORES
Literatura Castellana 4
Història de l'Art 4
ODS 4