Ciutadania

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-16T12:25:11+02:00

DEPARTAMENT
Filosofia
QUÈ FAREM
Fomentar el pensament crític respecte a la relació entre la ciutadania i l’Estat
BLOCS TEMÀTICS
  1. Aproximació al concepte de ciutadania
  2. El civisme
  3. La funció de les institucions

CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

La matèria s’avalua a partir de proves tipus test (50%) i situacions d’aprenentatge concretes (50%).