Dret

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-16T13:39:36+02:00

DEPARTAMENT
Filosofia
QUÈ FAREM
Estudiar les diferents branques del dret i la seva aplicació pràctica.
BLOCS TEMÀTICS
  1. Aproximació al Dret
  2. L’Estat de dret
  3. Un estudi pràctic: el dret laboral
  4. Realització de judicis sobre casos de corrupció política i altres temàtiques.
CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

Els dos primers temes tenen proves escrites per consolidar els conceptes bàsics de la pràctica jurídica i les funcions de cada rol en un judici (50%), la segona part de la matèria és principalment pràctica (50%) i exigeix la participació de l’alumnat per resoldre casos de corrupció i de dret laboral atenent-se als codis civils i penals.