La fotografia i el cinema

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-16T13:24:48+02:00

DEPARTAMENT
Artístic
QUÈ FAREM
Es proposa practicar amb la càmera fotogràfica. També ens endinsarem en el llenguatge de la imatge en moviment. Coneixerem què és el cinema i quins són els seus elements fonamentals. Visualitzarem pel.lícules i posteriorment les debatrem i analitzarem a l’aula.
BLOCS TEMÀTICS

A- La pràctica fotogràfica.

     - Fonaments tecnològics de la fotografia

     - La càmera fotogràfica. Components i funcions fonamentals

     - La pel.lícula

     - Pràctica fotogràfica 1. Exercicis previs.

     - Pràctica fotogràfica 2. Els temes bàsics.

     - El revelatge


B- El llenguatge de la imatge en moviment

     - L’espai de les imatges en moviment

     - El temps en les imatges en moviment

     - Elements del llenguatge de la imatge en moviment

     - El moviment

     - La composició

     - El so

     - El muntatge

CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

Participació: 20%

Grau de correcció en la realització del treball: 60 %

Grau d’assoliment dels continguts  explicats a classe:10 %

Les activitats d’avaluació són una exposició a classe del treball realitzat i també s’avaluarà el seguiment de la matèria.