La imatge i la publicitat

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-16T11:55:34+02:00

DEPARTAMENT
Artístic
QUÈ FAREM
Farem una introducció a l’alfabetització audiovisual. Treballarem els elements objectius i subjectius que conformen les imatges. Assolirem els coneixements necessaris per crear i dissenyar imatges i també per poder interpretar-les, analitzar-les i llegir-les. Es proposa l’alumnat la realització d’un Llibre d’imatges personal a partir de les explicacions fetes a l’aula. Aprendrem què és un estereotip i analitzarem quins són els estereotips socials en la publicitat.
BLOCS TEMÀTICS

1- La imatge fixa

    - La imatge com a llenguatge

    - Lectura d’imatges fixes. Lectura objectiva i subjectiva i el seu impacte sobre l’espectador.

    - La finalitat de les imatges i la seva valoració global.

    - Lectura integral d’una imatge fixa

2- Els estereotips socials en la publicitat

CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

  Els criteris d’avaluació són els següents:

   - Treball i participació a l’aula: 20%

   - Grau d’assoliment dels continguts explicats a classe: 20%

   - Grau d’assoliment en la correcció de la realització del treball: 60%

Les activitats d’avaluació consisteixen en  la realització d’un Llibre d’imatges personal de manera grupal i l’analisi d’una fotografia publicitaria. Finalment també fan un treball grupal  sobre els estereotips socials en la publicitat.S’avalua el seguiment de l’assignatura al llarg de tot el trimestre.