Política

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-16T13:15:27+02:00

DEPARTAMENT
Filosofia
QUÈ FAREM
Reflexionar sobre els elements claus de l’acció política i fomentar l’esperit crític a partir de les diferents teories polítiques.
BLOCS TEMÀTICS
  1. Aproximació al concepte de política
  2. La legitimació del poder.
  3. El concepte d’Estat.
CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

Proves escrites basades en comentaris de text (50%) i l’altre 50% situacions d’aprenentatge concretes com ara debats (edat mínima per exercir el vot, l’aparició del populisme actual, memòria històrica), anàlisi de concepcions polítiques (liberalisme, republicanisme, marxisme, anarquisme…) o estudi dels problemes polítics actuals i les seves possibles solucions.