Religió II

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-16T13:18:38+02:00

DEPARTAMENT
Religió
QUÈ FAREM

Analitzarem la revolució feudal europea ( s.X-XI ) i la seva transcendència històrica, de dimensió europea. El concepte de Cristiandat com a fonament de la identitat europea i l'expansió de les seves fronteres territorials i humanes durant els s.XI-XIV. En aquest context històric i cultural, estudiarem el naixement de les nacions europees i la interrelació històrica entre elles. Veurem també els segles del Renaixement i del Barroc.

Finalment, tractarem la Il·lustració com a fenomen plenament europeu, que posa els fonaments de l´Europa actual, els s.XIX i XX i els inicis de la construcció europea actual després de la II Guerra Mundial.

BLOCS TEMÀTICS
  1. La revolució feudal europea i la creació dels vincles entre els regnes i els estats europeus. La Cristiandat, com a origen formatiu d´Europa i la seva civilització en l'Edat Mitjana. El sorgiment de regnes, ciutats, catedrals, universitats i noves xarxes comercials i marítimes d'una civilització en continua expansió.
  2. El Renaixement i el Barroc. La maduració dels grans estats europeus i la complexa interrelació entre ells. La nova cultura humanista, fonament de la identitat europea posterior. Els grans descobriments geogràfics i la universalització de la civilització europea en els nous continents ( Amèrica, Àsia, Àfrica )
  3. La Il·lustració, un fenomen europeu global, fonament de l'Europa contemporània.  Les Revolucions atlàntiques i la seva importància en la configuració de l'Europa actual. Els grans moviments polítics i culturals de l´Europa dels segles XIX i XX. Els inicis de la construcció europea actual després de la Segona Guerra Mundial.
CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

100% Examen trimestral complexiu de la matèria donada a classe durant el trimestre.