Avaluació educació secundària obligatòria 4t d’ESO

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-06-13T12:13:44+02:00

Curs 2022-2023

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu ha programat per al curs 2022- 2023, la prova d'avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria. La prova està dissenyada per mesurar l’assoliment de competències i coneixements bàsics per part de l’alumnat al final de l’etapa.
La prova s'estructura en cinc parts: competència comunicativa lingüística en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua estrangera, competència matemàtica i competència cientificotecnològica.

L´horari de les proves és el següent:

horari.JPG