Doneu suport al Manifest en defensa de l’educació del Consell Escolar Municipal

per El Puig darrera modificació 2020-03-25T17:42:30+02:00

El passat 13 de setembre, la sessió plenària del Consell Escolar Municipal va aprovar un manifest en defensa de l’educació de qualitat i de posicionament davant les retallades que està patint l’educació a la nostra ciutat i Catalunya, en general.

Llegiu-lo i doneu-hi suport a la següent adreça:

www.gramenet.cat/principal/lajuntament/serveis/educacio/consell-escolar-municipal/manifest.html


Manifest:

 

L’Educació és un dret fonamental, de totes les persones, establert a la Constitució, a l’Estatut de Catalunya i al Pacte Nacional per l’Educació. I ha d’ésser de qualitat i generadora de la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania.

És la voluntat de defensar aquest dret que fa que el Consell Escolar Municipal de Santa Coloma de Gramenet, es manifesti en el deure de reivindicar el valor de l’educació.

L’inici del curs ha estat marcat per accions reivindicatives, per part de tota la comunitat educativa, davant els ajustos i les retallades que s’han aplicat al sistema educatiu, amb la consolidació d’algunes retallades ja imposades el curs passat i d’altres que s’han començat a aplicar aquest curs.

Tot plegat ens situa davant un curs, en el qual tots i totes haurem de fer front a la difícil situació de l’educació i reclamar més recursos i un canvi en les polítiques educatives dels governs.

Per tot això, i davant la situació en què es troba l’educació a Catalunya, que ha arribat a una situació insostenible per mantenir una escola pública de qualitat, integradora i afavoridora de l’equitat i la cohesió social denunciem:

  • Les retallades en educació. Retallar en educació és retallar en futur perquè l’educació és sempre una inversió en desenvolupament social, cultural i econòmic.
  • Que cada retallada fa més i més precaris els serveis públics, els que són detotes les persones, els que haurien de ser més ben dotats, els més benassortits.
  • L’oblit dels governs de defensar l’educació com un bé social imprescindible,com l’eina més important per al futur de qualsevol societat, país o ciutat.


Davant la greu situació que viu l’educació
:

  • Entenem que la retallada acumulada dificulta el manteniment d’una educació pública de qualitat de Catalunya i cal denunciar-ho com l’agressió més greu que ha patit l’educació pública mai a casa nostra, fent recaure el cost d’aquesta crisi en els professionals de l’educació, l’alumnat i les famílies i, en especial, aquelles amb més risc d’exclusió social. Les polítiques d’aquest govern fan perillar seriosament la qualitat de l’educació pública, minvant l’equitat del sistema i augmentant les desigualtats entre l’alumnat de Catalunya.
  • Exigim el finançament adequat i suficient de l’educació sostinguda amb fons públics en tots els nivells i etapes educatives com a política econòmica i social prioritària del nostre país.
  • Reconeixem l’esforç de les escoles i dels instituts, dels equips de mestres, professorat i professionals de l’educació i el suport de les famílies que faran tot el possible per compensar aquests condicionants. El compromís és construir un ensenyament de qualitat. Convidem a cada centre, a cada col·lectiu a renovar aquest compromís i a fer-lo visible.
  • Defensem, com a ciutat educadora com som, que l’educació sigui un instrument al servei dels nostres ciutadans i ciutadanes. Una eina que els permeti, sense cap distinció de gènere, edat o procedència socioeconòmica, ser i sentir-se inclosos, subjectes lliures i responsables.


Per tot això, el Consell Escolar Municipal de Santa Coloma de Gramenet, reunit en sessió plenària el 13 de setembre de 2012, aprova aquesta declaració i es compromet a fer-la arribar al Ple Municipal de l’Ajuntament, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Consell Escolar de Catalunya, als consells escolars dels centres educatius i a fer-la pública a tota la ciutadania.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Santa Coloma de Gramenet, 13 de setembre de 2012

Acta de la reunió