Aforismes matemàtics

Breu recull d'aforismes sobre matemàtiques amb motiu de la 2ª fase del concurs Fem Matemàtiques 2007

Aforismes matemàtics

 • És a les matemàtiques on resideix el principi veritablement creador. En cert sentit, doncs, tinc per veritat que el pensament pur és competent per comprendre el que és real, com els antics havien somniat.

Albert Einstein (1879-1955)

 

 • La matemàtica universal ha de tractar de buscar un mètode exacte de determinació de les coses que cauen sota el poder de la imaginació: es, per dir-ho així, una lògica de la imaginació.

Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716)

 

 • Cultiveu assíduament la ciència dels números, atès que els nostres crims no són més que errors de càlcul.

Pitàgores (segle XV a. C)

 

 • M’agradaven i encara m’agraden les matemàtiques per si mateixes perquè no admeten ni la hipocresia ni la imprecisió, les meves dues bèsties odioses.

Stendhal (1783-1842)

 

 • Per això les arts matemàtiques van néixer a Egipte, doncs allà la classe sacerdotal gaudia d’oci.

Aristòtil (384-322 a. C.)

 

 • La Matemàtica és la porta i la clau d’aquestes ciències.

Rober Bacon (1214-1294)

 

 • Les Matemàtiques s’escriuen per als matemàtics.

Nicolau Copèrnic (1473-1543)

 

 • En la mesura que les lleis de la matemàtica es refereixen a la realitat, no són exactes, i en tant són exactes, no es refereixen a la realitat.

Albert Einstein (1879-1955)

 

 • La filosofia està escrita en aquest vast llibre que contínuament s’ofereix als nostres ulls (em refereixo a l’univers), el qual, tanmateix, no es pot entendre si no s’ha après a comprendre la seva llengua i a conèixer l’alfabet en el qual està escrit. I està escrit amb el llenguatge de les matemàtiques, essent els seus caràcters triangles, círcols i altres figures geomètriques, sense les quals és impossible entendre una sola paraula; sense ells, sol s’aconseguiria vagar per obscurs laberints.

Galileu Galilei (1564-1642)

 

 • La matemàtica del pintor em condueix a la física de la representació.

Juan Gris (1887-1927)

 

 • La bellesa és la primera pedra de toc: al món no hi ha lloc permanent per a les matemàtiques desagradables des d’un punt de vista estètic.

Godfrey Harold Hardy (1877-1942)

 

 • És veritat que Fourier té l’opinió que el objecte principal de les matemàtiques és l’interès públic i l’explicació de fenòmens naturals; un científic com ell, però, hauria de reconèixer que l’objecte únic de la ciència és l’honor de l’esperit humà i amb aquesta premissa una qüestió sobre la teoria dels números val tant la pena com una qüestió entorn del sistema planetari.

Carl Gustav Jacobi (1804-1851)

 

 • Les Matemàtiques estudien el que és i el que no és lògicament possible, sense fer-se responsable de la seva existència real.

Charles Sanders Peirce (1839-1914)

 

 • Les Matemàtiques és la ciència de les conclusions necessàries.

Charles Sanders Peirec (1839-1914)

 

 • També crec que la nostra consciència és un ingredient crucial en la nostra comprensió de la veritat matemàtica. Hem de veure la veritat d’una demostració matemàtica per estar convençuts de la seva validesa. Aquest veure és la veritable essència de la consciència. Ha d’estar present en cada cas en que comprenguem directament una veritat matemàtica.

Roger Penrose (1931)

 

 • La Matemàtica posseeix no sol la veritat; també la suprema bellesa, una bellesa freda i austera, com la de l’escultura.

Bertrand Russell (1872-1970)

 

 • Les Matemàtiques poden ser definides com aquell tema en el qual no sabem mai el que diem ni si el que diem és veritat.

Bertrrand Russell (1872-1970)

 

 • Si totes les arts aspiren a ser com la música, totes les ciències aspiren a ser com la matemàtica.

George Santayana (1863-1952)

 

 • Cap investigació humana es pot considerar ciència veritable, si no es fa amb demostracions matemàtiques.

Leonardo da Vinci (1452-1519)

 

 • El fer matemàtiques és possible que sigui una activitat creativa de l’ésser humà com el llenguatge o la música, d’originalitat primària, doncs les seves decisions històriques desafien racionalitzacions objectives completes.

Hermann Weyl  (1885-1955)

 

 • Quan pots mesurar allò de què estàs parlant i expressar el resultat numèricament, aleshores en saps alguna cosa. Tanmateix, quan no pots mesurar-ho, quan no pot expressar numèricament, el teu coneixement és exigu e poc satisfactori: podria significar un principi de coneixement, en el teu pensament, però, quasi no  t’hauries apropat al nivell de la ciència.

William Thomson

[Aquest recull d'aforismes matemàtics va estar publicat al núm. 27 de la revista Sota el cel del Puig, març de 2007.]

[Tornar a la pàgina principal del mateix usuari.]