Escritos

Literatura i educació
Ressenyes i breus referències de llibres de pedagogia, educació emocional, didàctica, literatura sobre l'escola, la infància, l'adolescència, etc.
Enseñar preguntando
Una propuesta metodológica.
Premsa i literatura
Prensa y literatura
Artículo publicado en Enseñar literatura en secundaria, libro coordinado por Glòria Bordons y Anna Díaz-Plaja. Editorial Graó (Serie Didáctica de la lengua y la literatura, núm. 214), Barcelona, 2006.
Quatre textos literaris sobre les classes de matemàtiques
Textos literaris extrets del llibre de Carlos Lomas (La vida en las aulas)
Cartes als diaris
Diferents cartes sobre temes d'educació i cultura
Quatre paraules
Paraules de presentació a les jornades de diàleg sobre educació