Un llibre és un món: activitats

Activitats del crèdit de síntesi de 2n d'ESO. Curs 2012-2013

L'alumnat de 2n d'ESO ha triat ja els llibres de lectura per treballar el crèdit de síntesi. Ara, abans de la preparació del corresponent dossier i de la seva presentació oral davant d'un tribunal, hauríem de realitzar les activitats marcades a la pàgina del crèdit Un llibre és un món.

[Veure més informació sobre aquest crèdit.]