activitat-4-1-caracteristiques-dels-processadors.odt