El maquinari
Explicació guiada sobre el maquinari de l'ordinador
Pràctica 1.1
Els elements del maquinari