El maquinari

Explicació guiada sobre el maquinari de l'ordinador

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/maquinari/index.htm