Pràctica 1.1

Els elements del maquinari

http://www.xtec.es/fie/materials_curriculars/tecno/1components/fitxers/activitat2ud1.rtf