CFGM Gestió Administrativa

per Xavi Cruz darrera modificació 2024-02-23T09:33:42+02:00
Informació sobre el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa

Família professional: Administració i gestió

 

Durada

La seva durada és de 2.000 hores que es realitzen en dos cursos i de les quals 1.650 hores es cursen en el centre educatiu i 350 en un centre de treball amb la finalitat de realitzar pràctiques en una empresa.

Torn

Matí

Competències professionals (Què aprendrè a fer?)

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Sortides professionals

Aquest professional exerceix la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d'activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d'administració i gestió d'aquestes empreses i institucions i prestant atenció als clients i ciutadans.

  Llistat dels mòduls que s´han de cursar

  Mòdul Nom mòdul Hores
  1 Comunicació empresarial i atenció al client 165
  2 Operacions administratives de compravenda 132
  3 Operacions administratives de recursos humans 99
  4 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 132
  5 Tècnica comptable 132
  6 Tractament de la documentació comptable 132
  7 Tractament informàtic de la informació 231
  8 Anglès 99
  9 Empresa i Administració 132
  10 Empresa a l'aula 264
  11 Formació i orientació laboral 66
  12 Formació en centres de treball 416

  Requisits d'accés

  Pots accedir directament quan tinguis algun d'aquests estudis:

   • Títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria.
   • Títol de Tècnic/a o de Tècnic/a Auxiliar (FP-1).
   • Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP) o bé tenir un màxim de dues matèries pendents en el conjunt d’aquests dos cursos.
   • Haver superat el primer cicle d’ensenyament secundari experimental (cicle14-16)
   • Haver superat un mòdul professional 2 experimental.
   • Haver superat, dins els ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs del pla de 1963 o el segon curs de comuns experimental.
   • Una altra forma d'accedir consisteix a superar una prova d'accés al cicle formatiu.
   • Haver superat altres estudis declarats equivalents, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors.
  ´

  En finalitzar els meus estudis, què puc fer?

  Treballar

  Empreses tant públiques com privades com:

   • Auxiliar administratiu.
   • Ajudant d'oficina.
   • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments
   • Administratiu comercial.
   • Auxiliar administratiu de gestió de personal
   • Auxiliar administratiu de les administracions públiques.
   • Recepcionista.
   • Treballador d'atenció al client.
   • Treballador de tresoreria.
   • Treballador de mitjans de pagament

  Seguir estudiant

   • La preparació per realitzar la prova d'accés a cicles de grau superior.
   • Un altre cicle de Formació Professional de Grau Mitjà amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent.
   • El Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.