Recursos digitales

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2020-03-25T17:30:03+02:00
Recursos digitales para el trabajo de lengua castellana

Recursos digitales

 

  1. Ejercicios de léxico para 1º y 2 de ESO:

 

 

  • Genticilios (sufijos que se añaden al lexema para formar gentilicios relacionados con la geografía española).

 

 

 

Diccionario de la RAE:

http://buscon.rae.es/draeI/

http://buscon.rae.es/draeI/

 

2. Lexemes, prefixos, sufixos...

Ve't aquí una miniunitat didàctica de llengua castellana com a exemple de les múltiples unitats que podeu trobar a l'edu365.com (apartat d'ESO de català i castellà).
Darrere dels títols, alguns enigmàtics, s'hi presenten continguts de l'àrea de forma senzilla i activitats per practicar-los o avaluar-se'n.

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/prefijos/index.htm

3. Lengua y sociedad:

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/index.html

4. Conjugador de verbos, antónimos, sinónimos, etc.:

http://buscon.rae.es/draeI/

Conjugador verbal:

http://www.gedlc.ulpgc.es/investigacion/scogeme02/flexver.htm

5. Lengua y literatura

La página del profesor de lengua y literatura està concebut com un recull de recursos útils per al professor/a de llengua i literatura castellanes. S'hi poden trobar tant elements per treballar interactivament com apunts, esquemes, mapes conceptuals, vincles...
http://www.vicentellop.com/

6. Ortografía

Ortografía està pensat bàsicament per treballar l'ortografia de la llengua castellana. L'estructura és la mateixa per a tots els elements: un apartat teòric amb explicacions sobre les diferents normes ortogràfiques, i un apartat pràctic per a cadascun dels aspectes explicats.
Entre el que podeu treballar hi ha l'accent, les majúscules, la pronunciació i un apartat titulat
Otras, on tenen cabuda altres aspectes ortogràfics com les abreviatures, les sigles i els acrònims, les onomatopeies, expressions incorrectes, els gentilicis, els barbarismes...
Especialment remarcable és l'apartat dels dictats, amb el suport dels arxius de so. Finalment, també cal destacar l'apartat
Lengua, amb material de repàs i d'aprofundiment adreçat als cursos de primer cicle d'ESO.
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/

Ortografía fácil, dissenyada en Flash, s'hi pot treballar l'ortografia tant des del vessant teòric com des del pràctic. Es presenten quatre unitats en què es parla de l'accentuació, de la puntuació, del consonantisme i de paraules similars amb grafies diferents. Cadascuna d'aquestes unitats es desenvolupa en diferents temes.
Finalment, cal destacar els exercicis en tres nivells de dificultat.
http://ortoflash.masterd.es/

Ortografia interactiva està compost per dos apartats bàsics.
En el primer, el dels exercicis, hi ha dues possibilitats: la realització d'exercicis interactius i la visualització de proves sobre ortografia per imprimir i passar als alumnes.
El segon apartat presenta teòricament, en forma d'apunts, tota una sèrie d'aspectes relacionats amb l'ortografia. Cal també esmentar els vincles de la part inferior de la pantalla principal, que són com un calaix de sastre amb recursos útils per al món de l'ensenyament, no necessàriament relacionats amb la llengua: cançons, poemes, llatí, càlcul, lectures, valors...
http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/ortogra/ortogra.htm7. Miniunidades de gramática:

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/index.htm

Una miniunidad sobre el C Directo:

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/c_directo/index.htm

Interferencias entre el catalán y el castellano:

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1121

La página del idioma español
Presenta un recull de normativa del castellà actual. A més, hi ha vincles que porten als diccionaris de la RAE i a la flexió verbal de la mateixa acadèmia.
A la part inferior de la pantalla, podeu trobar un directori amb vincles a diversos temes d'interès lingüístic: fòrum de debat, pàgina d'espanglish, literatura, etimologia, traducció... http://www.elcastellano.org/gramatic.html

Gramática i ortografía
Aquesta pàgina presenta vincles a pàgines de normativa i a pàgines amb exercicis.
Són interessants els vincles que permeten fer consultes per resoldre dubtes. També mereixen atenció els vincles a programes informàtics i eines en línia que permeten l'aprenentatge de la llengua. Finalment, cal esmentar la miscel·lània de pàgines sobre llengua que apareixen al vincle Enlaces.
http://www.indiana.edu/%7Ecall/lengua.html

Ejercicios interactivos de Lengua:

http://www.xtec.cat/%7Ejgenover/entrada.htm

Un web interessant referit a diversos aspectes de la gramàtica és Apuntes de lengua.
Hi podeu trobar apunts, exercicis, gràfics per projectar a classe... tant per a l'ESO com per al batxillerat.

http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/index.htm

8. Literatura:

Els poemes de Gloria Fuertes han estat sempre molt pròxims a la sensibilitat de nens i joves, i el seu estil senzill, juganer i en certa manera innocent és molt assequible per als nois i les noies de 1r cicle i els alumnes d'incorporació tardana.
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Fuertes/

Teatre:

A la secció de Llengua castellana de l'edu365 hi ha l'accés a un material excel·lent en llengua castellana: DTEATRO. Es tracta d'un material esmentat com a font d'informació a la WQ que heu vist, però que pot funcionar també independentment en un projecte d'estudi del fenomen teatral, especialment amb alumnat de 2n cicle d'ESO i batxillerat.
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/secundaria/optativas/dteatro/index.htm

Una vegada més cal recomanar especialment els materials de l'edu365 per a l'ESO, dins de la secció de Literatura, aquesta vegada a la secció de Llengua castellana.
http://www.edu365.com/eso/muds/castella/literatura/index.htm#

9. Tipología textual:

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/literatura/prosa/avent_mist/pantalla3.htm

10. Comentari de text:

Una altra proposta de mètode la presenta el portal Quadraquinta; de fet, és força semblant a la pàgina de J. A. Serrano, però potser centra el seu interès en el mètode, i per tant s'ha de complementar amb els materials sobre retòrica. També hi podeu trobar altres recursos interessants, com l'antologia de textos.
http://www.quadraquinta.org/inicio.html
http://www.quadraquinta.org/documentos-teoricos/cuaderno-de-apuntes/comentariodetextos.html

A la xarxa telemàtica educativa de la Junta de Andalucía, Averroes, disposeu d'un material força treballat sobre la pervivència de la mitologia clàssica en la literatura espanyola. Per a les instruccions, cal entrar a Averroes. Des d'aquesta pàgina accedireu al recurs anomenat Los mitos.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/mitos/mitos.php3
http://www.gte.us.es/~chavez/mitos/principal.swf

11. Narracions:

Un material interessant el proporciona el portal Averroes de la Junta de Andalucía, amb una activitat anomenada Un dragón despistado.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2002/premio_3/index.html

En el mateix portal hi ha una altra activitat, el Fondo lector, fàcilment aplicable a l'alumnat nouvingut.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/

12. Guía para trabajar una novela:

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/lectures/cripta/index.htm

Recursos para trabajar la prensa:

http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/index.html

Más recursos para trabajar la prensa:

És obligat citar els diaris de gran distribució com El País, La Vanguardia, El Periódico o l'ABC. Un exercici interessant amb alumnat de batxillerat pot ser comparar determinades notícies en diferents diaris, per estudiar el concepte de la línia editorial d'una publicació.
Recordeu que tots els usuaris i usuàries de la XTEC i de l'edu teniu accés a l'edició digital de La Vanguardia, inclosa l'hemeroteca, la qual cosa proporciona una excel·lent font documental amb moltes aplicacions didàctiques.
http://www.lavanguardia.es/
http://www.elpais.es
http://www.elperiodico.com/Default.asp
http://www.abc.es/

A la secció dedicada al diaris digitals de BuenosEnlaces hi ha un directori de premsa molt complet, tant espanyola com estrangera.
http://www.buenosenlaces.com/prensa.htm

13. Expresión escrita:

http://www.educalia.org/externs/sj03/s/index.htm

Cuentacuentos:

http://personales.mundivia.es/llera/cuentos/cuentos.htm

Mapas conceptuales:

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/Aslengua.htm

Aneu a CNICE / Recursos Educativos / Páginas profesionales / Lengua y Literatura / Asesoría de Lengua, por profesores del CPR de Ciudad Real on hi ha una gran quantitat de mapes conceptuals de llengua i literatura que us poden servir per presentar els continguts a l'aula o com a model perquè els alumnes en preparin.
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/Aslengua.htm

14. Dictados:

A Ortografía / Dictados podeu trobar dictats en llengua castellana.
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/

15. Literatura:

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/literatura/index.htm

Poesía recitada:

odeu trobar més arxius sonors a: Poesía a media voz
Aquí disposeu d'una gran quantitat de fitxers de so amb declamacions de poemes de diversos autors de diferents èpoques, tant de literatura espanyola com hispanoamericana. A més, també es disposa d'una sèrie de vincles a diferents tipus de temàtica poètica i de textos en prosa, amb una gran quantitat d'autors i temes.

Es necessita tenir instal·lat el programa Real One Player.
http://amediavoz.com/mediavoz.htm

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.Fonoteca
Enorme és la quantitat de fitxers ordenats alfabèticament disponibles a la fonoteca de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. És un gran arxiu de la paraula.

16. Fonética:

També és molt interessant la pàgina Fonética: Los sonidos del español, de la Universitat d'Iowa als Estats Units d'Amèrica, que destaca pel contingut multimèdia. Així, tant els sons vocàlics com els consonàntics es presenten segons els criteris fonètics de classificació amb un acompanyament gràfic i audiovisual molt acurats, cosa que fa que la informació sigui molt útil des del punt de vista didàctic.
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html

[Volver a la página principal de este Departamento.]