Lectures prescriptives de batxillerat

per Mariví Benito darrera modificació 2021-10-03T17:05:14+02:00

LECTURES PRESCRIPTIVES PAU 2022 I 2023
_______________________________________________________________________
D’acord amb la selecció de lectures de batxillerat, de les matèries de llengua i literatura catalana i castellana, comunes i de modalitat, establerta per a la promoció d’alumnat 2021-2022 i 2022-2023
(http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/), us recordem quines seran objecte d’examen PAU 2022 (informació sobre les quals ja heu pogut consultar al web en l’apartat corresponent a cada
matèria: http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/
Així mateix, us avancem que aquestes lectures seran també les de la convocatòria PAU 2023. Per tant, es mantindran les mateixes lectures en ambdues convocatòries com es pot comprovar a continuació.


LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
PAU 2022
1. Buero Vallejo, La fundación.
2. Carmen Laforet, Nada.
PAU 2023
1. Buero Vallejo, La fundación.
2. Carmen Laforet, Nada.


LITERATURA CASTELLANA
PAU 2022
1. Antología poética del Siglo de Oro (20 poemas).*
2. Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote.*
3. Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño.
4. Benito Pérez Galdós, Tormento.
5. Federico García Lorca, Romancero gitano.
6. Ana María Matute, Luciérnagas.
PAU 2023
1. Antología poética del Siglo de Oro (20 poemas).*
2. Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote.*
3. Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño.
4. Benito Pérez Galdós, Tormento.
5. Federico García Lorca, Romancero gitano.
6. Ana María Matute, Luciérnagas.

Barcelona, 27 d’abril de 2021.