Lectures prescriptives de batxillerat

per Mariví Benito darrera modificació 2020-10-31T19:25:05+02:00

LECTURES PRESCRIPTIVES PAU 2020 I 2021
_________________________________________________________
D’acord amb la selecció de lectures de batxillerat, de les matèries de llengua i literatura catalana i castellana, comunes i de modalitat, establerta per a la promoció d’alumnat 2018-2020 i 2019-2021 (http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/), us recordem quines seran objecte d’examen a les PAU 2020 (informació sobre les quals ja heu pogut consultar al web (http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/), i us avancem quines seran les lectures incloses en les PAU 2021 (marcades en vermell aquelles que són noves).

 

LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
PAU 2020
1. Lazarillo de Tormes.
2. Ramón María del Valle-Inclán, Luces de bohemia.
PAU 2021
1. Ramón María del Valle-Inclán, Luces de bohemia.
2. Carmen Laforet, Nada.

LITERATURA CASTELLANA

PAU 2021
1. Antología de la poesía del Siglo de Oro.
2. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
3. Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño.
4. Leopoldo Alas, “Clarín”, La Regenta.
5. Federico García Lorca, Romancero gitano.
6. Ana María Matute, Luciérnagas.

PAU 2022
1.Antología de la poesía del Siglo de Oro.
2. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
3. Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño.
4. Benito Pérez Galdós, Tormento.
5. Federico García Lorca, El Romancero gitano.
6. Ana María Matute, Luciérnagas.