Benviguts a l'espai de l'AMPA

per AMPA darrera modificació 2020-03-25T17:34:29+02:00
Presentació de l'AMPA de l'institut Puig Castellar

Presentació

L’AMPA és constitueix com una associació sense afany de lucre, que agrupa a pares i mares d’alumnes del nostre institut, som una associació voluntària i participativa. El nostre funcionament es basa en la participació activa, el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Dins de la tasca diària del centre, col·laborem amb la direcció de l’institut en l’àmbit social, cultural i econòmic, treballant conjuntament per portar a terme projectes en benefici de la totalitat dels alumnes

Donem suport i assistència a les famílies que en formen part i oferim mediació en les seves relacions amb la Direcció de l’institut i els mestres. Des de I'AMPA també es fan gestions amb les administracions públiques per obtenir informació, recursos humans i econòmics, i resoldre possibles problemes d’infrastructura, equipament, material, etc.

Així mateix, col·laborem activament envers la socialització i reutilització de llibres que s’ha implantat durant els darreres cursos al nostre a l’institut

En resum, els nostre objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els alumnes de l’institut.

La junta de l’AMPA està formada per un president/a, un/a secretari/a, un/a tresorer/a i diversos vocals.

L’assemblea general es convoca ordinàriament una vegada a l’any i és l’òrgan director de l’Associació en el qual s’anomenen i/o renoven els càrrecs (president/a, secretari/a, tresorer/a i vocals).

Així mateix, l’Assemblea General de l’AMPA aprova les despeses i els ingressos haguts durant l’exercici, quotes dels associats i directius a seguir durant el proper any, tal com estableix la legislació vigent i els nostres estatuts.

Només cal recordar-vos, que ens reunim habitualment tots els dimarts de 17:00 hores a 19:00 hores a la sala de l’AMPA de l’Institut ubicada a la planta baixa del centre.

Animeu-vos a participar-hi!!.

[Informació sobre la junta directiva de l'AMPA i les activitats que organitza.]

[Més informació sobre les activitats de l'AMPA.]