Equip directiu

CÀRRECS I RESPONSABLES

 

Direcció: Dori Cañal
Secretària: Pau Español
Cap d’estudis: Laura Antón
Cap d’estudis adjunta: Montse Pérez
Coordinadora pedagògica: Maribel del Tio

Coordinadora d’ESO: Belinda León
Coordinadora de Batxillerat i responsable IOC: Esther Marco

Coordinador de convivència: Domènec Massiques

Responsable de Qualitat: Caridad Castillo
Coordinador d’informàtica: Victor Carceler
Coordinadora d’extraescolars: Diego Giménez
Responsable de seguretat i salut: Domènec Massiques

Responsable de mediació: Imma Vilar
Responsable de l’Associació Esportiva: Martí Baró
Responsable de biblioteca: Pau Navarro
Responsable del “Blog del Puig”: Francisco Gallardo (professor jubilat col·laborador)