Equip directiu

CÀRRECS I RESPONSABLES

 

Direcció: Carles Gil
Secretària: Caridad Castillo
Cap d’estudis: Xavier Gómez
Cap d’estudis adjunta: Montse Pérez
Coordinadora pedagògica: Dori Cañal

Coordinadora d’ESO: Belinda León
Coordinadora de Batxillerat i responsable IOC: Esther Marco

Responsable de Qualitat: Jordi Monserrat
Coordinador d’informàtica: Victor Carceler
Coordinadora d’extraescolars: Abraham Tena
Responsable de seguretat i salut: Montse Pagès

Responsable de mediació: Imma Vilar
Responsable de l’Associació Esportiva: Imma Vilar
Responsable de biblioteca: Pau Navarro
Responsable del “Blog del Puig”: Francisco Gallardo (professor jubilat col·laborador)