CLASSES NORMALS DURANT LA VAGA D’ALUMNES

Aquest dijous dia 3 de març hi ha convocada una vaga d’estudiants.

El professorat no fa vaga, i per tant aquests dies hi haurà classes normals i es prendrà nota de les absències.

La llei estableix que els alumnes de 1r i 2n d’ESO, sense excepcions, no poden fer vaga.

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO, de Batxillerat i de Cicles menors d’edat necessiten l’autorització dels pares.

Per això, l’endemà de la vaga, l'alumne haurà de portar a l’agenda una nota firmada pel pare o la mare o el tutor conforme ha estat autoritzat  a fer vaga.