Llibre de text de 1r de Batxillerat de Llengua Castellana per al curs 2015/16

El llibre de text de Llengua Castellana de 1r de Batxillerat per aquest curs 2015/2016 és:

Áncora 1   1º de Bachillerato


S. Martí, J. Fortuny, M. López, J. Ráfols
Editorial Teide
ISBN 978-84-307-5243-0
Barcelona, 2008