Fotos dels alumnes de 4rD al CCCB

per El Puig darrera modificació 2020-03-25T19:23:32+02:00

Publicació al web de «Fotografia en curs» de les fotografies realitzades pel nostre alumnat de 4tD d’ESO al taller ‘Mirar, fotografiar, llegir... la ciutat! al CCCB’:

Les exposicions són la publicació final web després d'un procés de treball. El procès de creació ha estat coordinat per la professora i tutora de 4t D d’ESO Sònia Torres Planells, i s’ha fet en la sessió del taller al CCCB i en un treball precedent i posterior més llarg desenvolupat durant les sessions de Tutoria: visionat dels materials, revisar-les, documentar-les, preparar noves exploracions fotogràfiques, etc. fins fer la tria final de les fotografies que s’han inclòs en l'exposició.

L'adreça del web on estan publicades les fotografies és: www.fotografiaencurs.org

L’exposició amb els projectes realitzats pel nostre alumnat de 4t D d’ESO es pot trobar als apartats:

EXPOSICIONS: http://www.fotografiaencurs.org/ca/exposicions

TALLER: http://www.fotografiaencurs.org/ca/content/mirar-fotografiar-llegirla-ciutat-taller-al-cccb-2019-20

 
EXPOSICIONS PUBLICADES DE L’INSTITUT PUIG CASTELLAR:

http://www.fotografiaencurs.org/ca/content/mirar-fotografiar-llegir-la-ciutat-po%C3%A8tiques-49

http://www.fotografiaencurs.org/ca/content/mirar-fotografiar-llegir-la-ciutat-espais-buits-51

http://www.fotografiaencurs.org/ca/content/mirar-fotografiar-llegir-la-ciutat-passatges-16

http://www.fotografiaencurs.org/ca/content/mirar-fotografiar-llegir-la-ciutat-abstraccions-3


Us convidem a visitar aquesta interessant exposició fotogràfica dels  nostre alumnat de 4t D d’ESO:

Mirar, fotografiar, llegir... la ciutat!