Fotos dels alumnes de 4rD al CCCB

Publicació al web de «Fotografia en curs» de les fotografies realitzades pel nostre alumnat de 4tD d’ESO al taller ‘Mirar, fotografiar, llegir... la ciutat! al CCCB’:

Les exposicions són la publicació final web després d'un procés de treball. El procès de creació ha estat coordinat per la professora i tutora de 4t D d’ESO Sònia Torres Planells, i s’ha fet en la sessió del taller al CCCB i en un treball precedent i posterior més llarg desenvolupat durant les sessions de Tutoria: visionat dels materials, revisar-les, documentar-les, preparar noves exploracions fotogràfiques, etc. fins fer la tria final de les fotografies que s’han inclòs en l'exposició.

L'adreça del web on estan publicades les fotografies és: www.fotografiaencurs.org

L’exposició amb els projectes realitzats pel nostre alumnat de 4t D d’ESO es pot trobar als apartats:

EXPOSICIONS: http://www.fotografiaencurs.org/ca/exposicions

TALLER: http://www.fotografiaencurs.org/ca/content/mirar-fotografiar-llegirla-ciutat-taller-al-cccb-2019-20

 
EXPOSICIONS PUBLICADES DE L’INSTITUT PUIG CASTELLAR:

http://www.fotografiaencurs.org/ca/content/mirar-fotografiar-llegir-la-ciutat-po%C3%A8tiques-49

http://www.fotografiaencurs.org/ca/content/mirar-fotografiar-llegir-la-ciutat-espais-buits-51

http://www.fotografiaencurs.org/ca/content/mirar-fotografiar-llegir-la-ciutat-passatges-16

http://www.fotografiaencurs.org/ca/content/mirar-fotografiar-llegir-la-ciutat-abstraccions-3


Us convidem a visitar aquesta interessant exposició fotogràfica dels  nostre alumnat de 4t D d’ESO:

Mirar, fotografiar, llegir... la ciutat!