Les TIC, eina de coneixement en l’escola de la societat de la informació

Conferència d'inici del curs 2006-2007, a càrrec de Francesc Busquets.

Conferència inici de curs 2006-2007, organitzada pel Pla de Formació de Zona

Dia 7 de setembre, 12h

IES Puig Castellar


Les TIC, eina de coneixement en l’escola de la societat de la informació

La societat de la informació ha transformat profundament la manera d’organitzar el treball, la comunicació entre les persones, les transaccions econòmiques, la cultura i molts altres àmbits de l’activitat humana, però... fins a quin punt ha portat noves formes d’organitzar l’educació? Davant la diversitat d’instruments d’expressió i comunicació que es posen al nostre abast, l’objectiu de l’educació en la societat de la informació hauria de ser fer persones autònomes, creatives, solidàries i socialment actives. En un entorn regit per la sobreabundància d’informació, el repte és adquirir les destreses necessàries per a transformar-la en coneixement.

Pel que fa al conferenciant...

Francesc Busquets és mestre al CEIP Pompeu Fabra de Barcelona i actualment treballa en comissió de serveis al Departament d’Educació, on coordina l’àrea de desenvolupament i programari lliure. És autor dels programes educatius Músic, Clic i JClic, entre altres. Ha participat també en el desenvolupament de la distribució de GNU/Linux Linkat, així com en la creació de diversos interactius multimèdia. És impulsor del projecte Clic (http://clic.xtec.cat), un espai dedicat a la cooperació entre escoles i educadors de diversos països mitjançant el desenvolupament i l’intercanvi d’aplicacions i continguts lliures.

[veure comentari sobre aquesta conferència.]


Aquesta conferència inicia les jornades d'intercanvi d'experiències del curs 2006-2007 a l'entorn del tema "Les tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació", decidit per la comissió del PFZ. La continuïtat d'aquest intercanvi està prevista per a dues tardes del primer trimestre, en principi, el 26 d'octubre i el 9 de novembre, durant les quals es presentaran experiències de diferents centres i nivells.