Diàlegs sobre educació

Jornades d'anàlisi de l'estat i dels reptes de l'educació al nostre temps

 

Diàlegs sobre educació

 

Una de les necessitats personals i professionals més bàsiques del professorat és reflexionar sobre el sentit de la seva pràctica. Aquesta reflexió no pot deixar de banda que l’escola és una part de la societat i que, per consegüent, reflexionar sobre la pràctica pedagògica és reflexionar sobre aspectes generals de la nostra societat i de la nostra cultura. El fet mateix de fer aquesta reflexió col·lectivament en temps d’incertesa representa una aposta pel canvi, una possibilitat de renovació, una oportunitat de buscar nous camins i imaginar altres horitzons. Creure en el diàleg i en l’intercanvi d’experiències i punts de vista per trobar-hi solucions suposa un concepte de l’ésser humà implícit en tota pràctica pedagògica coherent. El professorat d’avui té més preguntes que respostes; la seva necessitat d’espais de diàleg és ara més urgent que mai.

Per això organitzem aquestes jornades, Diàlegs sobre educació, per  analitzar l’estat de l’ensenyament al nostre país, tant a primària com a secundària, i per poder respondre a les preguntes sobre els reptes de l’educació al nostre temps, sobre les perspectives d’innovació i millora i sobre quins haurien de ser els mitjans, les estratègies o les línies d’actuació per afrontar els problemes satisfactòriament.

Convoquem al professorat de primària i secundària, psicòlegs, pedagogs, estudiants, membres d’associacions de pares i mares i tots els interessats a reflexionar sobre el sentit i els objectius actuals de l’educació. Perquè, si atenem a la recomanació de Zygmunt Bauman (Els reptes de l’educació en la modernitat líquida), no solament cal renovar a cada instant, i al llarg de tota la vida, les habilitats tècniques i l’educació centrada en el treball; cal fer el mateix, i encara amb més urgència, quant a l’educació per crear ciutadans. I si l’escola tracta de ser un pont entre el passat i el futur analitzant i actuant críticament i constructivament sobre el present, aquesta és la nostra feina: educar per crear ciutadania.

Aquestes jornades es celebraran els dies 25 i 26 d’abril, a l’IES Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet.

Programa


Dia 25  d’abril
(dimecres), de 16 a 21 h.

Participants per ordre d’intervenció:

  • 16.00. Joan Badia (Director General d'Innovació Educativa): Salutació.
  • 16.15. Xavier Chavarría (inspector d’educació, autor d’estudis sobre Avaluació de la funció directiva): "L'educació a la societat potsindustrial".
  • 17.10. Jaume Carbonell (director de Cuadernos de Pedagogía): L’educació i la seva representació als mitjans.
  • 18.00. Descans. Cafè.
  • 18.20. Maria Rosa Espot (professora de secundària): La autoridad del profesor. Qué es la autoridad y cómo se adquiere.
  • 19.10. Mercè Izquierdo (professora a la UAB, autora de recerques en formació del professorat): "La professionalitat docent".
  • 20.00. Joan Estruch (professor de secundària, és autor de Dirección profesional y calidad educativa): "Tenim un sistema educatiu ineficient, però adequat a les necessitats del model econòmic?"


Dia 26 d’abril (dijous), de 16 a 21 h.

Presentadora: Agustina Rico (professora de secundària)

Participants per ordre d’intervenció:

 

[Tornar a la pàgina principal d'aquesta secció.]