GEP - Generació Plurilingüe

per Daniel Martinez darrera modificació 2023-11-24T19:50:25+02:00

El curs 2017-2018 el Departament d’Ensenyament inicia el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

El curs 2022-2023, l'Institut Puig Castellar inicia la seva formació per tal d'esdevenir un institut GEP.

gep.png

La nostra metodologia consisteix en incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars. Això es duu a terme a través de les següents eines:

 • Metodologia AICLE
  • A l'ESO, a cada nivell tot l'alumnat cursa una matèria amb aquesta metodologia
  • A primer de Batxillerat, tot l'alumnat cursa una matèria amb aquesta metodologia
  • A Cicles Formatius (tant de grau mitjà com grau superior i tant de la família d'Administració com de la famíllia d'Informàtica) tot l'alumnat cursa una Unitat Formativa amb aquesta metodologia

th.jpg

 • Optatives de reforç/ampliació d'anglès
  • A través de l'oferta d'optatives es pot reforçar o ampliar l'estudi de la llengua anglesa al centre
 • Colònies en anglès
  • A través del projecte PROA+ tos els primers d'ESO participen en unes estades d'immersió lingüística de tres dies en un alberg de Xanascat, amb monitors de parla anglesa i activitats en anglès
  • Es pot consultar més informació en aquest link
 • Projecte Aprenentatge Plurilingüe al Puig
  • Mitjançant aquest projecte, s'introdueixen activitats en anglès a diferents matèries de forma natural. Per exemple, segons el que s'estigui explicant, si s'ha de passar un video que està en versió original en anglès, es posa en aquesta llengua. El mateix passa amb un article científic o una notícia.
  • Per a més informació es pot consultar el projecte.
 • Programa de certificació B1 i B2
  • A través d'aquest programa, el nostre alumnat d'ESO i Batxillerat es prepara per poder-se certificar en el B1 i el B2 a l'EOI. Les proves es faran a l'Escola d'Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona, però la preparació es fa des del nostre centre.

th (2).jpg

 • Programa d'Aulixiars de conversa
  • El centre participa en aquest projecte del Ministeri que contribueix a millorar la qualitat en l'ensenyament de l'anglès amb professorat auxliar de conversa nadiu, per tal de millorar el nivell oral d'anglès.

th (1).jpg

 • Erasmus+
  • Amb els projectes d'intercanvi Erasmus+, el nostre alumnat d'FP pot realitzar les seves pràctiques en empresa a l'estranger.
  • El nostre professorat també participa en Job shadowing en instituts d'altres països, per tal d'aprendre i posar en pràctica metodologies que ajudin en la millora dels nostres resultats.
  • Actualment el centre està realitzant el projecte Erasmus Escolar per tal de poder participar també d'intercanvis Erasmus amb altres instituts d'Europa.

th (4).jpg

 • Programa de Foment de les llengües estrangeres a l'FP
  • Actualment i durant dos cursos el nostre centre participa al programa de Foment de llengües estrangeres a l'FP. Es pot consultar el projecte en aques link.