La qualitat al nostre institut

per Gestió Qualitat darrera modificació 2023-11-05T11:14:16+02:00

Aquesta pàgina presenta un recull d’informacions relacionades amb la participació de l’Institut Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet en el projecte de Qualitat i Millora engegat per la Direcció General de Formació Professional.

Funció, perspectiva i valors

La missió és la raó de ser de l’organització. Una missió eficaç respon a la pregunta: per què existim?

La visió és una expressió concisa de la imatge que desitgem per al nostre centre educatiu en el futur. Serveix per a marcar en el present el rumb que hem de seguir. És, per tant, pel que el centre lluita per arribar a ser. Ajuda a establir objectius per a un horitzó temporal futur. Respon a la pregunta: què volem ser?

Els valors són els ideals i principis col·lectius que guien les reflexions i les actuacions de l’individu. Inspiren els eixos de conducta del centre educatiu i estan íntimament relacionats amb la missió i visió del mateix. Responen a la pregunta En què creiem?

Al nostre projecte educatiu de centre hi descrivim aquests punts i més.

Política de qualitat

Cal dir que la nostra política es concreta en una sèrie d’objectius relacionats amb la satisfacció dels usuaris, empreses, treballadors del centre i societat. Els nostres objectius de qualitat són: 

  • Millorar els resultats acadèmics i els indicadors de centre, optimitzant al màxim la utilització dels espais on s’imparteixen classes i del centre en general.
  • Potenciar la confiança dels grups d’interès vers el centre, mitjançant la creació d’equips de millora, formació del professorat, gestió de la documentació, habilitació d’espais per a l’alumnat i manteniment de la col·laboració activa de les empreses participants en la formació de l’alumnat d’FP.

La nostra política de qualitat queda reflectida en quant objectius, estratègies i indicadors al PEC.

El sistema de gestió de qualitat del nostre centre per a les activitats d'ensenyament reglat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior estan certificades per Applus+  i compleixen amb les especificacions de la ISO 9001

LAB.png

Normativa d'ús intern

science Projectes expand_more

 

Carta de compromís educatiu.

L'objectiu de la carta de compromís és expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Centre i família s'han d'avenir a compartir els principis que inspiren la carta, i que han de respectar els drets i les llibertats de les famílies, així com el projecte educatiu del centre.

En el moment de la matrícula haureu de formalitzar la carta de compromís educatiu, que té per finalitat facilitar la cooperació entre les accions educatives de les famílies i les de l'Institut Puig Castellar. En concret:

  • Que la família conegui el projecte educatiu del centre i s'hi comprometi.
  • Millorar la informació i comunicació entre el centre educatiu i les famílies.
  • Facilitar el compliment dels drets i deures de la comunitat educativa.
  • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
  • Coresponsabilitzar el centre i la família en les diferents mesures educatives que puguin rebre els vostres fills.


En aquest document s'expressen els compromisos entre les famílies i el centre:

Carta de serveis.

L'objectiu de la carta de serveis és donar a conèixer els serveis que ofereix el nostre centre així com el cmpromís de qualitat.