La qualitat al nostre institut

per Gestió Qualitat darrera modificació 2021-09-07T15:50:35+02:00

Aquesta pàgina presenta un recull d’informacions relacionades amb la participació de l’Institut Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet en el projecte de Qualitat i Millora engegat per la Direcció General de Formació Professional.

Funció, perspectiva i valors

La missió és la raó de ser de l’organització. Una missió eficaç respon a la pregunta: per què existim?

La visió és una expressió concisa de la imatge que desitgem per al nostre centre educatiu en el futur. Serveix per a marcar en el present el rumb que hem de seguir. És, per tant, pel que el centre lluita per arribar a ser. Ajuda a establir objectius per a un horitzó temporal futur. Respon a la pregunta: què volem ser?

Els valors són els ideals i principis col·lectius que guien les reflexions i les actuacions de l’individu. Inspiren els eixos de conducta del centre educatiu i estan íntimament relacionats amb la missió i visió del mateix. Responen a la pregunta En què creiem?

Al nostre projecte educatiu de centre hi descrivim aquests punts i més.

Normativa d'ús intern

 

Carta de compromís educatiu.

L'objectiu de la carta de compromís és expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Centre i família s'han d'avenir a compartir els principis que inspiren la carta, i que han de respectar els drets i les llibertats de les famílies, així com el projecte educatiu del centre.

En el moment de la matrícula haureu de formalitzar la carta de compromís educatiu, que té per finalitat facilitar la cooperació entre les accions educatives de les famílies i les de l'Institut Puig Castellar. En concret:

  • Que la família conegui el projecte educatiu del centre i s'hi comprometi.
  • Millorar la informació i comunicació entre el centre educatiu i les famílies.
  • Facilitar el compliment dels drets i deures de la comunitat educativa.
  • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
  • Coresponsabilitzar el centre i la família en les diferents mesures educatives que puguin rebre els vostres fills.


En aquest document s'expressen els compromisos entre les famílies i el centre: