Sou a: Inici / El centre / Projectes FP / Projecte de qualitat i millora

La qualitat al nostre institut

Aquesta pàgina presenta un recull d’informacions relacionades amb la participació de l’Institut Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet en el projecte de Qualitat i Millora engegat per la Direcció General de Formació Professional.

Funció, perspectiva i valors

La missió és la raó de ser de l’organització. Una missió eficaç respon a la pregunta: per què existim?

La visió és una expressió concisa de la imatge que desitgem per al nostre centre educatiu en el futur. Serveix per a marcar en el present el rumb que hem de seguir. És, per tant, pel que el centre lluita per arribar a ser. Ajuda a establir objectius per a un horitzó temporal futur. Respon a la pregunta: què volem ser?

Els valors són els ideals i principis col·lectius que guien les reflexions i les actuacions de l’individu. Inspiren els eixos de conducta del centre educatiu i estan íntimament relacionats amb la missió i visió del mateix. Responen a la pregunta En què creiem?

Podeu consultar el document on es defineix la funció, perspectiva i valors de l'institut.

Normativa d'ús intern


Carta de compromís educatiu.

L'objectiu de la carta de compromís és expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Centre i família s'han d'avenir a compartir els principis que inspiren la carta, i que han de respectar els drets i les llibertats de les famílies, així com el projecte educatiu del centre.

En el moment de la matrícula haureu de formalitzar la carta de compromís educatiu, que té per finalitat facilitar la cooperació entre les accions educatives de les famílies i les de l'Institut Puig Castellar. En concret:

 • Que la família conegui el projecte educatiu del centre i s'hi comprometi.
 • Millorar la informació i comunicació entre el centre educatiu i les famílies.
 • Facilitar el compliment dels drets i deures de la comunitat educativa.
 • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
 • Coresponsabilitzar el centre i la família en les diferents mesures educatives que puguin rebre els vostres fills.


En aquest document s'expressen els compromisos entre les famílies i el centre:


Manual de Gestió de la Qualitat.

En el Manual de Gestió de la Qualitat es pot consultar l'abast i la metodologia a emprar per tal de desenvolupar el sistema de gestió i millora definit en el present projecte.

Guia del professor/a de CCFF.

(en desenvolupament)


Processos establerts pel que fa a la gestió de la qualitat

Els processos i procediments establerts en aquest moment pel que fa a la gestió de la qualitat són els següents:

PROCESSOS ESTRATÈGICS:

PE01 Planificar i organitzar el centre

 • PE01.7 Elaboració d’horaris


PE02 Elaborar i revisar el Projecte Educatiu

 • PE02.1 Elaborar i revisar el Projecte Educatiu de Centre
 • PE02.2 Elaborar i revisar el Pla Estratègic de Centre
 • PE02.3 Revisar les NOFC


PE03 Desenvolupar i Revisar el Sistema de Gestió


PE04 Elaborar i revisar el Projecte Curricular dels CCFF.


PE05 Gestionar la comunicació, promocions i relacions


PE06 Intercanvi d’experiències  pedagògiques i de gestió


PROCESSOS CLAU:

PC11 Gestionar la informació i  admissió


PC12 Desenvolupar E/A de l’FP

 

PC13 Assessorament i  reconeixement


PC14 Gestionar la satisfacció dels grups d’interès


PROCESSOS DE SUPORT:

PS21 Realitzar la gestió acadèmica

 • PS21.1 Resolució de conflictes i mediació.
 • PS21.2 Assegurament del servei.
 • PS21.3 Reclamacions de qualificacions.


PS22 Realitzar la gestió administrativa

 • PS22.1 Gestió de baixes
 • PS22.6 Gestió d’exempcions i convalidacions


PS23 Realitzar la gestió del sistema de la qualitat


PS24 Serveis FP escola-empresa-entitats cíviques.

PS25 Gestionar la biblioteca i el coneixement


PS26 Gestionar l'equip humà del centre

PS27 Gestionar el sistema informàtic

 

PS28 Gestionar els recursos econòmics

PS29 Gestionar els recursos materials, infraestructures, seguretat i medi ambient