Document de sol·licitud d'acreditació d'equivalència de català