Tràmits

per Pau Español darrera modificació 2024-07-15T14:03:38+02:00
Títols
per secretaria — darrera modificació 28/05/2021 12:23

Baixeu el document de sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari o demaneu-lo a Secretaria. • Empleneu el document indicant les vostres dades i el tipus de pagament que fareu, en cas que NO sigui l’ordinari s’ha d’acreditar amb el carnet corresponent en vigor. • Signeu el document mitjançant Acrobat Reader o bé, el signeu a mà i l’escanegeu o en feu una fotografia de qualitat. • Envieu un correu electrònic a l’adreça titols@elpuig.xeill.net , annexant el document de la sol·licitud i la documentació acreditativa per portar-la a terme. (Fotocòpia del DNI, Certificat de notes finals [ha d’ aparèixer la nota final dels estudis] i l’ Acreditació per la bonificació si cal). • Posteriorment, rebreu per e-mail el resguard de la sol·licitud amb el que haureu de fer el pagament de les taxes. • Heu de tornar a enviar a la mateixa adreça títols@elpuig.xeill.net el comprovant de pagament i se us farà arribar el resguard del títol signat i segellat pel centre. (Aquest document s’haurà de presentar al centre per recollir el títol original).

Baixes
per secretaria — darrera modificació 05/11/2021 13:20

Baixeu el document de sol·licitud de baixa del centre o demaneu-lo a Secretaria. • Empleneu el document indicant les vostres dades i el motiu de la baixa. (En cas de ser menor d’edat l’ha d’emplenar i signar el/la tutor/a legal). • Signeu el document mitjançant Acrobat Reader o bé, el signeu a mà i l’escanegeu o en feu una fotografia de qualitat. • Envieu un correu electrònic a l’adreça matricules@elpuig.xeill.net (amb còpia al tutor).

Convalidacions ESO i Batxillerat
per Institut Puig Castellar — darrera modificació 17/10/2021 12:42

Les convalidacions a l'ESO poden ser de les matèries de música i d'educació física, així com l'optativa de música a 4 d'ESO. Les convalidacions a Batxillerat poden ser de la matèria d'educació física Si s'és menor d'edat, les convalidacions les ha de demanar el pare, mare o tutor/a legal. Per demanar una convalidació cal: 1. Accedir al document pertinent i descarregar-lo 2. Demanar al club o a l'escola on es practica música o esport el certificat pertinent. 3. Escannejar-ho i enviar-ho tot al mail: convalidacions@elpuig.xeill.net 4. Esperar a obtenir la resposta amb la ressolució