Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb el barem resoltes les reclamacions a 30/04/2021

Podeu consultar la llista de totes les sol·licituds un cop resoltes les reclamacions, en el següent enllaç, amb les tres darreres xifres de la preinscripció o bé, amb les dues primeres lletres del Nom i els dos Cognoms:

Llista de les Sol·licituds