Configurar les fonts de software per el servidor nfs de l'institut

Com configurar les fonts de software en el servidor nfs de l'institut
1) Cal modificar el arxiu fstab per que automaticament monti el directori nfs de Valinor. Això es pot fer graficament anant a Sistema->Configuració->Configurar el teu ordinador->Punts de muntatge->configurar punts de muntatge NFS. Allà seleciones buscar servidors i t'ha d'apareixer el 192.168.x.6. Si desplegues el triangle que tens al costat de la IP, tens el directori /opt/nfs/mandriva2006. Selecionem Punt de muntatge /mnt/nfs i el muntes. QUAN SURTS T'OFEREIX DE GUARDAR LES MODIFICACIONS A L'ARXIU /etc/fstab DIGUEU-LI QUE SÍ ! Una altre possibilitat és modificar directament l'arxiu /etc/fstab i incloure la següent linea: 192.168.0.6:/opt/nfs/mandriva2006 /mnt/nfs nfs rsize=8192,wsize=8192,nosuid,ro,soft 0 0 Un cop guardats els canvis cal executar: mount -a ! 2) Per establir les fonts cal utilitzar les següents comandes: urpmi.addmedia nfs_1 file://mnt/nfs/media/main with ../../media/media_info/hdlist1.cz urpmi.addmedia nfs_2 file://mnt/nfs/media/main2 with ../../media/media_info/hdlist2.cz urpmi.addmedia nfs_3 file://mnt/nfs/media/main3 with ../../media/media_info/hdlist3.cz