Via 1: cientificotecnològic

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2024-02-23T20:39:21+02:00
PRIMER CURS

Matèries comunes (les que es cursen a totes les modalitats)

MATERIES HORES
Llengua Catalana i literatura I 2
Llengua Castellana i literatura I 2
Llengua estrangera (anglès) I 3
Filosofia 2
Educació física 2
Tutoria 1

Matèries de modalitat (és oblitatori cursar-les en aquesta modalitat)

MATERIES HORES
Matemàtiques I 3
Física I 3
Tecnologia i Enginyeria I 3

Optativa Franja 1 (s'ha d'escollir una de les dues optatives següents)

MATERIES HORES
Química I 3
Dibuix tècnic I 3

Optatives franges 2 i 3

Són optatives trimestrals i cada trimestre s'han d'escollir 2 (una per cada franja)

Per saber quines optatives es poden escollir i què es treballa a cadascuna, es poden consultar a la pàgina de batxillerat:

Optatives franja 2 (només s'ofertaran finalment les 3 optatives més triades)

Optatives franja 3

SEGON CURS

Matèries comunes (les que es cursen a totes les modalitats)

MATERIES HORES
Llengua Catalana i literatura II 2
Llengua Castellana i literatura II 2
Llengua estrangera (anglès) II 3
Història de la Filosofia 3
Història d'Espanya 3
Tutoria 1
Treball de Recerca -

Matèries de modalitat (és obligatori cursar-les en aquesta modalitat)

MATERIES HORES
Matemàtiques II 4
Física II* 4
Tecnologia i Enginyeria II 4

*Es pot fer Física II o l'optativa anual ODS 

Optatives (s'ha d'escollir una de les dues optatives següents)

MATERIES HORES
Química II 4
Dibuix tècnic II 4

EN OPTATIVES QUE NO SÓN DE CONTINUÏTAT O OPTATIVES DE CONTINUÏTAT AL PRIMER CURS, NOMÉS ES FARAN SI HI HA 5 ALUMNES O MÉS, EXCEPTE MATEMÀTIQUES, MATEMÀTIQUES DE LES CIÈNCIES SOCIALS I LLATÍ